lördag 12 maj 2012

Frågan är vem man kan lita på

Danska toppmilitärer utreds för misstankar om att dom har fört Folketinget, den danska riksdagen, bakom ljuset. Frågan gäller antalet fångar som den danska krigsmakten tog i Irak. Enligt officiella siffror handlar det om 198 stycken men den verkliga siffran kan vara över 500. Vad som är sanning i den här affären får vi väl förhoppningsvis veta så småningom.

Vad man redan nu kan konstatera är att vi "vanliga" medborgare lever i en stor villfarelse om att det som sägs till oss via medier och officiella rapporter är sanningar. Framförallt i frågor som rör krig är vi synnerligen naiva i vår tilltro till myndigheterna. "Bad guys" är motståndaren, "good guys" är vi. Vi ser det i Israel-Palestinakonflikten, vi ser det i Afghanistan, vi ser det i Irak, vi ser det i Latinamerika.

Att saker och ting inte är svart eller vitt känns för dom flesta ganska självklart men samtidigt har vi allt som oftast en tendens att falla in i ett sådant resonemang. Det danska fallet ovan illustrerar hur felaktiga våra grundpremisser kan vara bara för att vi väljer att blint lita på en part och ifrågasätta allt som en annan part säger. I slutänden kokas det hela ner till frågan om objektivitet och om denna överhuvudtaget existerar och som sagt, vem kan man lita på?*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar