måndag 5 mars 2012

Och vad gav den undersökningen?

Så där ja. Svart på vitt, partiorganisationen säger ifrån och vill inte ha vinster i välfärden. Eller ja, så skulle man kunna tolka SVT:s enkätundersökning i frågan. Fast dessvärre är det nog inte så enkelt. För där är som vanligt en hel del betänkligheter att ta hänsyn till när media ska berätta hur det ligger till inom partierna.

För det första måste man komma ihåg att det bara är 162 arbetarkommuner som har svarat. Det finns strax under 300 arbetarkommuner i landet så knappt hälften har inkommit med svar. Eftersom dessa inte redovisas är det svårt att ta ställning till hur representativa dom är. Somliga distrikt är "rödare" än andra och om dessa distrikt har en övervikt bland dom inkomna svaren så förklarar det den stora majoriteten som är emot vinster i välfärden.

För det andra måste man komma ihåg att arbetarkommunerna inte är några jämnstora enheter. Antalet ombud på t ex en kongress utgår ifrån medlemsantalet i arbetarkommunen, distriktet eller vad det nu än må vara. Därför har t ex Malmö arbetarkommun större inflytande på en distriktskongress än vad Helsingborg har. Därmed är en slutsats att "77 % av arbetarkommunerna är emot och därmed är majoriteten av medlemmarna emot" inte per automatik riktig.

För det tredje ska man ha klart för sig att det är ordförande som har svarat. Jag vet arbetarkommuner där ordförande inte alltid tycker som sina medlemmar i dessa frågor och har inte enkäten varit uppe på ett styrelse- eller medlemsmöte så är det risk för att det är ordförandes personliga åsikt som kommer fram.

Därutöver är slutsatsen om "partiorganisationen tycker inte som ledningen" märklig. Ledningen företräder nämligen partiprogrammet och i partiprogrammet är vinster i välfärden tillåtna. Det är alltså inte så att någon "ledning" själv hittat på vad dom ska tycka i frågan utan dom driver det som partiprogrammet stipulerar att dom ska driva. Vad det handlar om är alltså att medlemmarnra (eventuellt) vill ändra partiprogrammet. Ingen skugga kan alltså falla över ledningen för partiet i denna sakfråga.

Nu undrar säkerligen någon varför jag bemödar mig att skjuta sönder en undersökning som kraftigt stödjer en åsikt som jag själv företrädare men jag tycker det handlar om ärlighet. Man måste givetvis vara kritisk även mot den fakta som stödjer ens egna ståndpunkter och vad gäller just denna undersökningen så tycker jag inte att den håller måttet. Den är en indikation men knappast något mer.

Sen ska man ha väldigt klart för sig att ett förbud mot vinster inte innebär ett förbud mot alternativa utförare eller att allt ska drivas i offentlig regi. Den som driver den tesen och använder det argumentet är antingen okunnig eller tjänar en herre vars syfte är att tjäna pengar för egen vinning på offentlig sektor.

*****


Bloggat: Helena och Peter H har bloggat om saken

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar