måndag 19 mars 2012

Kanonbra av SSU i Stockholms län

Dom flesta SSU-distrikt har sina distriktsårskongresser nu i veckorna och som vanligt kommer mer eller mindre intressanta förslag från ungdomsleden. Här i Skåne komma man tydligen fram till att försvaret ska läggas ner. En intressant tanke även om den knappast är ny. Den danske högerledaren Mogens Glistrup var, utan några som helst liknelser mellan danska nyliberaler och SSU, tidigt ute och föreslog att danska försvaret skulle läggas ner och ersättas med en telefonsvarare som sa "Vi ger oss" på ryska. Hur det svenska försvaret skulle lösas om SSU Skånes idé vann nationellt gehör vet jag inte. Men det ska bli intressant att följa.

Ett annat mycket intressant förslag, och betydligt mer realistiskt, är det som SSU Stockholms län kom fram till. SSU Haninge hade lämnat in en motion (sid 25) om förbud mot vinster i välfärden och om förbud mot privatiseringar i den samma. Distriktsstyrelsen hade yrkat avslag på motionen i sin helhet men efter sammanjämkning vann följande att-satser gehör:

Att: SSU Stockholms Län säger nej till vinstuttag i välfärden. 

Att: Vinster i välfärden skall investeras in i verksamheten (min anmärkning; med viss reservation för exakt ordalydelse)

Detta tycker jag är alldeles utmärkt. Givetvis ska vi inte förbjuda privata alternativ. Där har distriktsstyrelsen i länet helt rätt. Kooperativ, ideella föreningar och stiftelser ska som exempel kunna driva icke vinstdrivande verksamheter som komplement till det offentliga. Men vinstuttag ska inte tillåtas.

Det intressanta med detta beslut är inte själva beslutet i sig utan det faktum att det kommer från SSU i Stockholms län. I detta län har nämligen några av dom största privatiserings- och vinstivrarna i vårt parti funnits (och finns). Därför är det anmärkningsvärt, och mycket glädjande, att en majoritet även i SSU Stockholms län nu sätter ner foten och markerar att S ska vara emot vinster i välfärden.

Partistyrelsen kommer att få föra en tuff kamp på kongressen 2013 om dom vill försvara "vinstdirektivet" från 2009. Om PS har minst lilla känsla för vad rörelsen vill så bifaller man dom att-satser som föreslår vinstförbud i välfärden. Då har vi också en tydlig vattendelare inför valet 2014. En vattendelare och skiljelinje som så hett efterfrågas av allt fler.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar