onsdag 7 mars 2012

Kan Björklund sitta kvar i den regeringen?

Den här affären med Saudiarabien verkar utveckla sig till en riktig soppa för regeringen. Givetvis är det, i regeringens värld, sossarnas fel att avtalet förlängdes 2010 och att bulvanföretag sköter skumraskaffärerna åt staten. Riktigt hur det kan vara sossarnas fel är dock svårt att förstå.

Jan Björklund stod igår i Aktuellt och sa att han eventuellt var förd bakom ljuset. Självklart vill han inte stå och säga det rakt ut, det skulle ju innebära ordentlig regeringskris, men faktum kvarstår. Det har trixats rejält i frågan. Den springande punkten verkar ju vara om gällande regelverk har följts och huruvida alla i regeringen har varit informerade om eventuella överträdelser.

I en interpellationsdebatt 2005 gällande Sveriges relation till Saudiarabien sa dåvarande utrikesminister Laila Freivalds (S):

"Export av krigsmateriel sker i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer samt med parlamentarisk förankring i samtliga ärenden av vikt genom Exportkontrollrådet. Beslut rörande krigsmaterielexport fattas självständigt av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, efter en noggrann prövning av alla omständigheter i det enskilda fallet, i enlighet med de sedan lång tid gällande och parlamentariskt förankrade riktlinjerna för krigsmaterielexport och EU:s uppförandekod för vapenexport."   - Riksdagen

Man kan ju undra hur det förhåller sig idag. ISP verkar ju snarare ha varit med och sytt ihop kalaset och detta med regeringens goda minne. Eller i alla fall delar av regeringen. Jan Björklund har på många sätt en nyckelroll i den här frågan. Vad kommer han att göra om det nu skulle vara så att han är förd bakom ljuset? Kommer Björklund stödja en prickning av Sven Tolgfors (M) i KU? Kommer Jan Björklund erkänna att han blivit lurad? Kommer Folkpartiet att kunna sitta kvar i en regering där dom blir blåsta av Moderaterna?

Det finns massor av frågor som bör ställas. Dock tror jag den sedvanliga moderata krishanteringen kommer att träda in. Tig ihjäl frågan och hoppas på att media därmed tröttnar. Det har ju funkat förr så varför skulle det inte funka igen?

*****

Bloggat: Peter J 1 och 2, Peter A, Martin, Peter H och Alliansfritt Sverige

Läs mer på Socialdemokraterna

1 kommentar:

  1. Ja , Björklunds roll i den här historien är synnerligen intressant.

    När han intervjuades SVT var han väldigt mån om att framställa sig själv som en "Rickard Rättrådig", den som var emot vapenförsäljning till diktaturer. Men vad visste Björklund om vapenfabriken? Blev lurad av moderaterna eller hjälpte han i själva verket regeringen att mörka hela skandalen?

    SvaraRadera