onsdag 21 mars 2012

Frågan om EBO har inget med SD att göra

Noterar att Dagens Arena har hängt på Maria Ferms blogginlägg igår om kommunstyrelsens brev i Malmö. Dagens Arena tar samma enkla utväg ur frågan som Maria Ferm utan att granska hur det faktiskt förhåller sig. Som av en händelse bloggade jag igår i frågan och ställde då frågan om huruvida MP (och V) visste om brevet och fick erbjudande om att stå med. Karolina Skog (MP), som sitter i KS i Malmö för MP:s räkning, svarade:

Vi gröna i Malmö tycker att mötet vi ska ha imorgon om hur kriminaliteten i Malmö ska bekämpas är ett bra initiativ (som tillkom på förslag fr Anja Sonesson (m)). De av oss som kan kommer att delta. Men Ilmars ide att tillskriva alla inbjudna och styra diskussionen mot en migrationsrelaterad fråga (ebo) är vi mycket kritiska till. Vi fick inte möjlighet att påverka innehållet i brevet och erbjöds att skriva under efter m, detta trots att vi styr Malmö tillsammans med s och v. Resultatet blev att s, borgarna och sd tillsammans kopplar våldsspiralen i Malmö till hur invandrare väljer att att bo. Brevet finns att lösa på avpixlat (bara det en varningsflagg) Minst sagt olyckligt./ Karolina Skog kommunalråd ( mp)

MP har alltså aktivt valt att inte underteckna brevet. Detta eftersom dom anser (förmodar jag då jag inte har fått svar av Karolina på frågan) att EBO inte bör diskuteras i sammanhanget. Den logiska konsekvensen av detta resonemang torde vara att MP inte anser att EBO har någon som helst inverkan på den situation som råder i Malmö. Låt oss fundera lite kring detta.

"Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl" reglerar asylsökandes rätt till eget boende. Asylsökande kan enligt denna lag välja att bo på annan plats än vid en förläggning. Det är i detta sammanhang som "EBO", eget boende, kommer in. Idag kan inte kommuner neka asylsökande att bosätta sig i kommunen. Något som får till konsekvens att människor med svag socioekonomisk ställning samlas på begränsade geografiska platser typ Herrgården i Malmö. Konsekvenserna för kommunen i fråga blir stora. Detta har bland annat Luciano Astudillo m.fl och Tommy Waidelich m.fl belyst i motioner till riksdagen både 2003 som 2007.

Frågan är alltså på intet sätt ny och frågan om EBO har varit på Malmös agenda (får man anta eftersom dess fem riksdagsledamöter 2003 la en motion) under lång tid. Ilmar Reepalu har alltså inte hittat på något bara sådär. Frågan om EBO har varit levande långt innan SD kom in i bilden och SD har alltså inte påverkat Socialdemokraterna att ta upp saken eller hur S ställer sig.

Vad som också är ett problem, om man ska tolka Maria Ferm, Karolina Skog, Dagens Arena och arga kommentarer på Facebook, är att EBO-frågan nämns i ett sammanhang där man enligt inbjudan ska:

"diskutera hur vi bäst bekämpar brottslighet och brottslighetens orsaker på samtliga samhällsnivåer, med så många aktörer som möjligt och utifrån ett enat samhälles samtliga verktyg och möjligheter."

I brevet står också förklaringen till varför just EBO-lagstiftningen ska tas upp:

"då den bidrar till den ökande segregationen i våra storstäder."

Det handlar alltså, som jag skrev ovan, om att se EBO utifrån dess effekt att samla socioekonomiskt svaga grupper i små geografiska områden. Det är dess segregationseffekter som ska diskuteras som ett led i att diskutera "ett enat samhälles samtliga verktyg och möjligheter". Varje sten ska alltså vändas och eftersom det finns lagstiftning som medger stark segregation ska även detta diskuteras. Något som socialdemokraterna i riksdagen har diskuterat i minst 10 år. Det är alltså i grund och botten inte per automatik en "migrationspolitisk" fråga. Det är en socioekonomisk fråga och jag tror att MP delar uppfattningen att socioekonomiska faktorer påverkar kriminalitet.

Karolina Skog skriver i sitt svar att MP kommer att närvara vid mötet. Det är bra. Det innebär att MP kommer att kunna ge sina synpunkter på EBO och dom kommer att kunna anföra varför dom inte vill att kommunerna ska ha något att säga till om i (denna specifika) frågan om segregation.

Min personliga uppfattning är att MP (och V) försöker plocka väldigt billiga politiska poäng genom att smutskasta Ilmar Reepalu med ett fult retoriskt knep. Jag kritiserade Ilmar Reepalu här på min blogg när han kom med sitt (riktigt) dåliga utspel om andra gradens medborgarskap. Men just av den anledningen att Ilmar har trampat i klaverett i sådana här frågor förr gör att man ska vara extra försiktig innan man drar på för stora växlar och det borde ovan nämnda trojka och dom arga kommentarerna ta i beaktande. Jag tycker man gör en höna av en väldigt övertolkad fjäder.

Efterlänk: SR

4 kommentarer:

 1. Vi gröna ser att vissa delar av tillämpningen av ebo kan vara relevant att ses över, men principen att människor kan och ska själva var de bor kan vi inte tänka oss att rucka på det. Det vore att säga att staten tar bättre beslut om människors liv än de själva.

  Vi tycker att det politiska budskapets som sänds ut då ebo tas upp inför ett möte om hur grov brottslighet ska bekämpas är mycket problematiskt. Ilmar väljer att ta upp en tolkning som ligger farligt nära SDs verklighetsbeskrivning och bjuder index att skriva under.Ser du inget problematiskt med det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan om EBO är inte lätt och just därför bör den ju kunna problematiseras och diskuteras. Ni närvarar vid dagens möte och kan då lyfta er syn på saken. Det är ju precis så det ska gå till enligt inbjudan. Varför ni då inte vill stå med på inbjudan är för mig märkligt. Det står ju inget om att "kommunstyrelsen är helt överens i alla frågor" på inbjudan. Tvärtom ska allt diskuteras.

   Om saken gäller att "diskutera hur vi bäst bekämpar brottslighet och brottslighetens orsaker på samtliga samhällsnivåer, med så många aktörer som möjligt och utifrån ett enat samhälles samtliga verktyg och möjligheter." så ser jag inte att det är ett problem att diskutera EBO utifrån dom argument som jag redovisat om dess effekter på segregationen pga socioekonomiska faktorer.

   Miljöpartiets inställning blir ju då att socioekonomiska faktorer inte ska pekas ut på ett möte som behandlar grov brottslighet. En slutsats som jag ser som problematisk.

   Radera
 2. men varför bjuda in SD så att dom verkar vara en seriös samtalspartner i frågor om kriminalitet och trygghet? Är det i nån fråga där SD ska vara PARIA så är det ju denna .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av det enkla skälet att dom sitter i KS och om inbjudan ska gå ut från KS med alla partier så står dom med. ALternativet skulle ju vara att exkludera alla partier utom S,V och MP. Om alla partier utom SD stod med skulle det spela SD:s självpåtagna martyrskap rakt i händerna.

   Radera