torsdag 22 mars 2012

För en gång skull är jag överens med Hanif Bali

"När grisar flyger ska jag...". Jag har tänkt många gånger att den där kommer jag aldrig att hålla med när gäller Hanif Bali och hans utspel. Men hör och häpna nu har det faktiskt hänt. Hanif Bali och hans moderatkompis Lars Rådén har skrivit en debattartikel som jag till fullo kan skriva under på. Ämnet är ensamkommande flyktingbarn och firma Bali & Rådén vädjar till regeringen om att införa obligatorium för kommunerna när det gäller mottagandet av dessa. Argumentationen är stringent, klok och "spot on".

Att Bali landar i denna slutsats beror säkerligen dels på hans egna erfarenheter av att komma till Sverige som flykting, dels på att han kommer från Solna som tar ett ansvar i frågan. Problemet för Bali och Rådén är dessvärre att deras eget parti, företrädesvis på kommunal nivå, tvekar och att deras ansvarige minister vet om detta. I t ex Helsingborg svarade vi på en remiss från justitiedepartementet och Moderaterna här i staden yrkade på frivillighet medan vi socialdemokrater yrkade på obligatorium med efterföljande reservation i KS.

Dock ska tilläggas att den socialdemokratiska SKL-gruppen inte reserverade sig när SKL svarade "frivillighet" på remissen. Något som jag tycker är ytterst märkligt. Framförallt eftersom partiet centralt 2010 drev på för att alla kommuner skulle tvingas ha beredskap att ta emot flyktingar i stort. Något som då rimligtvis även borde gälla ensamkommande barn.

Hur som helst är det lite lustigt, och glädjande, att jag och Hanif Bali faktikst kan vara ense om någonting. Grisar kan kanske flyga då trots allt...

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar