lördag 31 mars 2012

Det handlar om inget mindre än makt och demokrati

Läser två olika S-nyheter idag. Den ena handlar om en DN-intervju med Stefan Löfven, den andra om Urban Ahlins kommentarer kring Saudivapenaffären. Jag kan konstatera att båda nyheterna väcker funderingar minst sagt. Jag börjar med DN-intervjun.

Det som är politiskt intressant i artikeln är Löfvens kommenterarer kring eventuella på-, av- och omregleringar av olika marknader. Som exempel tas järnvägen, elen, mobiltelefonin och apoteken upp. Därtill kan man lägga ett antal avregleringar till som t ex besiktningen. Löfven uttalar att:

"- Nej, jag vill inte börja med återreglering, det är inte det som är viktigt."

"- För oss är det inte viktigt att återreglera, att gå tillbaka till det som var. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är att se hur vi skapar bra verksamhet. När det gäller apoteken handlar det till exempel om kvalitetskrav."

Kring dessa uttalanden råder det knappast samstämmighet i S. Som exempel kan tas apoteksmarknaden. Skånes partidistrikt tog 2010 beslut om att denna ska återregleras. I logikens namn bör alltså Skåne driva denna fråga bland annat på partikongressen 2013. Detta vet Stefan Löfven och han säger dessutom inte att S "aldrig" ska återreglera utan han säger "jag vill inte börja med...". Logiken som Löfven anför är att saker och ting ska fungera så bra som möjligt. Det innebär att dörren för att påreglera ett område igen måste stå öppen. Frågorna måste utredas, diskuteras, stötas och blötas ordentligt. Skulle man sen kommer fram till att en påreglering är bäst för verksamheten måste detta också vara det logiska beslutet att fatta. Jag tror att Stefan Löfven är mycket väl medveten om strömningarna inom rörelsen och att dessa i många fall leder mot ett återtagande av makten på ett antal marknader.

Sen finns det givetvis marknader som det kan vara för sent att dra tillbaka hela verksamheten i offentlig regi på. Men då får man helt enkelt agera annorlunda. Genom att expandera den offentligt ägda verksamheten och genom att t ex starta fler offentliga bolag så kan det offentliga genom sin storlek konkurrera ut många av dom privata aktörerna. För att dra en historisk parallell till hur t ex Tage Erlander och Olof Palme byggde upp välfärdsstaten så gjordes inte det genom expropiation av privata verksamheter utan genom att det offentliga helt enkelt byggde nytt och expanderade. Kombinerat med regler som försvårar för det privata att expandera hur mycket som helst, genom t ex vinstförbud i välfärdssektorn, så kan man återta makten på ett antal marknader. Problemet som kommer att uppstå är hur EU ställer sig till en sådan utveckling men där gäller det för en socialdemokratisk regering att ta fighten för verksamheternas skull. Det enda jag personligen inte vill höra och aldrig kommer att acceptera är att våra företrädare säger, "det går inte". Det går visst, det handlar om vilja och jag vill inte vara representerad av defaitistiska och handlingsförlamade nickedockor. Det heter väl upp till kamp eller hur?

Jag tänkte kommentera Urban Ahlin och hans personliga kommentarer kring Saudivapen också men jag besparar er läsare ett mastodontinlägg och återkommer eventuellt senare med ett inlägg kring detta. Läs Kulturbloggen så länge. Jag är inte riktigt lika upprörd men jag har full förståelse för dom känslor av svek som det ges uttryck för där.

*****

Bloggat: Peter J gånger 2

Läs mer på Socialdemokraterna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar