fredag 23 mars 2012

Den skånska borgerlighetens totala misslyckande och MP:s lika stora skuld

Den borgerliga regionledningen i Region Skåne har under snart sex år haft lekstuga med allt ifrån sjukvård till färdtjänst och från kollektivtrafik till ambulanser. Ideologiskt betingade utförsäljningar, entreprenader och diverse andra spektakel har, med fullgott stöd av det i Region Skåne närmast borgerliga Miljöpartiet, fått pågå utan hejd. Någon hänsyn till brukarnas behov eller till ekonomiska realiteter har inte tagits. Saker har av ren och skär dogmatisk princip lagts ut på privata händer. Händer som inte på långa vägar har klarat av uppdragen. Det hela slutar gång efter gång med att skattebetalarna och medborgarna, dvs brukarna, får stå med både nota och mössa i hand och vackert betala för nödlösningar.

På mindre än ett år har DSB First som körde tågen, Sirius Humanum som körde ambulanser och Taxibil Syd som körde stora delar av färdtjänsten gått i konkurs. Stora upphandlingar med samhällsviktiga funktioner läggs ut på privata aktörer som försöker pumpa pengar ur skattekollektivet bara för att se att det inte går. Lägg där till sönderslagen mödravård, sönderslagen psykvård, kaos på universitetssjukhuset SUS och miljardunderskott. Bilden av en ideologiskt fanatiskt och fullständigt inkompetent regionledning kan inte bli mycket tydligare. Och i sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att här är MP medskyldiga så att det bara stänker om det.

Jag hoppas innerligt att skåningarna inser att det är den politiska ledningen som bär ansvaret för att det ser ut som det göra. Men det tror jag att dom gör. Skåningar är ju väldigt bra. I alla fall om man ska tro lappen som min flickvän skickade till mig igår.*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar