torsdag 22 mars 2012

Den positiva sidan med FP och C:s förslag

Folkpartiet har varit i blickfånget sen deras stormöte i Västerås för någon vecka sedan. Detta eftersom deras två skarpa förslag från detta möte mest var att betrakta som ren skit. Det första handlade om gödsel, det andra om sänkta ungdomslöner. Fackföreningsrörelsen har protesterat, främst genom Kommunal då det var dom som primärt skulle drabbas av FP:s låga ambitioner, och Socialdemokraterna har inte varit sena att stödja sina fackliga kamrater. Konsekvenserna av FP:s lönesänkarstrategi har stötts och blötts med det föga förvånande resultatet att ungdomsarbetslösheten med all säkerhet inte skulle påverkas nämnvärt. Däremot skulle hela lönesättningen påverkas i negativ riktning. Lönerna skulle alltså rent generellt sänkas över tid om FP:s förslag vann nationellt gehör.

Som om nu inte det räckte att lönerna ska sänkas över tid så kommer Centerpartiet idag med ett förslag om att sänka alla ingångslöner och inte bara ungdomars. Varför är oklart. Hur det rimmar med att Moderaterna säger sig vilja göra det mer lönsamt att arbete och hur det rimmar med att företag har rekordutdelningar är helt obegripligt. Varför politiker ska ge sig in i en avtalsfråga mellan arbetsmarknadens parter är även det svårbegripligt när alliansföreträdare säger sig värna den svenska modellen.

Folkpartiet och Centerpartiet måste ha gjort någon form av analys att det finns en mörkblå väljargrupp som är missnöjda med Moderaternas politik och att dessa väljare är potentiella FP och C väljare. För varför dessa två partier annars vill måla ut sig själva som så tydligt löntagarfientliga är ett stort frågetecken. Den stora fördelen med det hela är att svenska folket inte vill ha sänkta löner och att FP och C väcker den fackföreningsrörelse som på många sätt slumrat till. Det skulle man i och för sig kunna tacka dom två borgerliga knattarna för om det sker.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar