fredag 30 mars 2012

Att ge med ena handen och ta med den andra

Anders Borg har gått ut hårt den här veckan med ansatsen att sätta stopp för "aggresiv skatteplanering". Mest uppmärksammat blev detta eftersom Borg riktade in sig på kommunala bolag. I bland annat Dagens Samhälle lyfts frågan och man kan ju fundera på om skatteplanering i kommunala bolag, där vinsten tillfaller kommuninvånarna, är det stora problemet. Borg tar till brösttoner och talar om att pengar försvinner från statskassan men han nämner inget om att pengarna tillfaller kommunkassan.

Vad som däremot är bra med Borgs offensiv är att han klämmer åt dom bolag som skatteplanerar via diverse internlån och bolagskonstruktioner i flera led via "skatteparadis". Dock ställer jag mig lite frågande till logiken i Borgs offensiv. Om man läser lite mer om hans förslag så ska pengarna som man får in genom förhindrad skatteplanering användas till att sänka bolagsskatten generellt. 6,3 miljarder kronor beräknas man få in genom att stoppa den så kallade aggresiva skatteplaneringen. Detta motsvarar två procentenheters sänkning på bolagsskatten. Frågan som då infinner sig är; varför ska man bry sig om att förhindra skatteplaneringen för att bolagens ska skatta i Sverige när bolagsskatten ändå sänks?

Konsekvensen av det resonemanget blir ju att bolagen inom t ex välfärdssektorn inte betalar in mer pengar i statskassan. Så för staten blir det en fråga om plus minus noll. Och för alla dom bolag som inte skatteplanerat blir det en sänkning av bolagsskatten helt utan anledning. Argumentationen som Borg förmodligen tänkt luta sig på är att mer pengar ska skattas i Sverige och därmed ökar intäkterna men den argumentationen faller ju på eget grepp.

För frågan är inte hur bolagen ska undvika kostnadsökningar utan hur Sveriges medborgare ska få del av bolagsvinsterna som skapas i Sverige och hur dessa ska hjälpa till att bygga den välfärd som gör att vinsterna kan genereras. Välfärd är nämligen en tydlig tillväxtfaktor som på många sätt är unik för den svenska (nordiska om man så vill) modellen.

Att Borg tar tag i frågan om aggressiv skatteplanering är bra men han faller på eget grepp genom att ta med ena handen och ge med andra. Att hans intresse är att värna aktieutdelningarna och inte svensk välfärd står genom detta agerande utom all tvivel.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar