tisdag 27 mars 2012

Är det alltid positivt att det startas många företag?

Det startas många företag i den lilla skånska kommunen Åstorp. Många unga sägs vilja driva företag. Detta framställs givetvis som något positivt. Att kommunen dessutom är Skånes rödaste gör inte saken sämre. Företagsvänlighet är ju attraktivt sägs det och visst behövs det företag för annars stannar landet av det enkla skälet att vi har en marknadsekonomi.

Dock ska man slänga in en brasklapp i sammanhanget. Enligt en finsk studie är det nämligen så att en hög andel egenföretagare korrelerar med en lägre BNP (i rika länder). Länder som Grekland och Portugal har hög andel egenföretagare men lägre BNP än vad t ex Danmark, Finland och Holland har. Om detta är tillämpligt på småkommuner vet jag inte men i fallet med Åstorp skulle man mycket väl kunna tänka sig att det förhåller sig så. Åstorps invånare har låg medianinkomst och således också ett lågt skatteunderlag samtidigt som det uppenbarligen nu startas många företag där.

Vad som påverkar vad är inte helt självklart. Låg utbildningsnivå gör att folk har svårare att få arbete vilket kan leda till att fler tvingas starta eget. Eller så kan det vara så att Åstorp har många småföretag som går dåligt pga den ekonomiska konjunkturen vilket gör att folk med anställning blir uppsagda och därför startar företag. Eller så kanske Åstorp har stor inflyttning av utrikes födda vilket är en grupp som startar fler företag än infödda svenskar.

Vad är det då jag vill ha sagt med det här inlägget egentligen? Jo, att det startas många företag i en kommun eller ett land är på många sätt bra. Men det får inte tas som intäkt som något enbart positivt. Det kan också vara en indikator på att något är strukturellt fel på arbetsmarknaden eller i utbildningsväsendet. Det kan också vara en indikator på framtida lägre produktivitet om företagen inte startas pga bra och bärkraftiga idéer. Därutöver kan det vara en indikator på sociala problem och utslagnings- eller inlåsningseffekter. Myntet har alltid två sidor. Något som allt för ofta glöms bort när någon sjunger tingens lov.

 *****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar