fredag 3 februari 2012

Tysk skuld till Grekland

Sverige har gått med i europakten och nu återgår allt till det "normala" igen. Alla oroar sig för Grekland och en och annan orolig rapport kommer från Portugal, Italien, Spanien eller vad det nu må vara. Dom flesta verkar ändå vara överens om att det är Grekland som är skurken i dramat. Det är dock en bild som grekerna själva har lite svårt att förlikas med. Dom ser nämligen inte sin kris som en historiskt isolerad händelse utan ser rötterna till sina problem längre bak i tiden. Om dessa inlagor i debatten är relevanta får väl var och en ta ställning till. Kontentan av grekernas resonemang är i alla fall så här:

Tysklands krav på Grekland är illegitima eftersom Tyskland vägrat att betala sin skuld från WWII till Grekland. Grekerna, med stöd av en professor i ekonomisk historia på London School of Economics, menar att Tyskland är skyldiga Grekland sådär 575 miljarder euro i obetalda skulder från den tyska ockupationen av Grekland under WWII. Dessutom menar professorn, vid namn Albrecht Ritschl, att Grekland behandlas extra styvmoderligt av Tyskland eftersom Grekland är det enda land som faktiskt har krävt sina pengar av Tyskland. Tyskarna borde, enligt grekerna, dessutom vara extra ödmjuka inför skuldsättning och skuldskrivning eftersom deras 1900-talshistoria talar sitt tydliga språk om vad som kan hända när ett land blir satt i skuldfällan. Det (väst)tyska "ekonomiska undret" har dessutom sin grund i just skuldavskrivningar och stora bidrag från andra länder.

Jag vet inte om allt det här är exakt rätt och tyskarna har säkert, i sina ögon, rimliga förklaringar till varför den grekiska tragedin skiljer sig från den tyska situationen. Men man kan konstatera att sagan om eurokrisen inte är riktigt så där svart och vitt som vissa vill göra gällande. Den som är i skuld är inte fri sa Persson men när det gäller länder verkar det inte riktigt gälla. Där är det snarare så att är man stark så är man fri. Om man är svag däremot får man stå med mössan i hand och hoppas på frihet.

*WWII är den engelska förkortningen på andra världskriget (World War II)

 *****

Bloggat: Martin 1 och 2. Rasmus och Region Skåne

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar