torsdag 16 februari 2012

Kommer Borg våga ta striden med sina väljare?

Bankernas marginaler bara ökar och ökar. På bolånekundernas bekostnad. Anders Borg har i tre års tid skällt på bankerna men likt en förälder som hota med att dom olydiga barnen inte ska få några julklappar om dom inte sköter sig så ligger där inget bakom hoten. Bankerna får fortsätta sin lånefest och ungarna får sina julklappar. Konsekvensen är att varken bankerna eller ungarna behöva ändra på sina vanor.

Detta har lett fram till att utlåningen i Sverige nu har nått nivåer som oroar EU-kommissionen. Den svenska ekonomin är inte sådär solid som Anders Borg påstår. För även om statens skulder sjunker så är det den totala skuldsättningen i ett land som är av intresse. Företagens och hushållens skulder är i allra högsta grad av betydelse för ett lands ekonomi. På många sätt är hushållens skuldsättning en betydligt viktigare faktor för stabiliteten i ett lands ekonomi än vad statsskulden är. Därför är svenska hushålls belåningsgrad inte bara individers problem utan även ansvarig finansminister Borgs problem.

Till saken hör att, förutom att hålla sig vän med bankerna, så vill Borg hålla sig väl med väljarna. Väljare som, förutom traditionella moderatväljare, i huvudsak består av medelklassväljare i storstadsområdena. Just dom väljarna som är högst belånade. Om Borg på allvar skulle börja ta kampen mot storstadsväljarnas lånesnurra så skulle han dels vara tvungen att säga till sina väljare att deras levnadsstandard i mångt och mycket är en bubbla byggd på skuldsättning, dels skulle han vara tvungen att bråka med sina kärntrupper inom finansvärlden. Detta är en strid som Borg i största möjliga mån vill undvika.

Frågan är då om socialdemokratin kan ta striden? Frågan om att bekämpa den skenande belåningen bland hushållen i storstäderna kommer inte vara enkel och något vidare populär kommer den inte heller vara. Strikta amorteringskrav, skatter som motverkar bankernas ockervinster och krafttag mot för att motverka den oligopolsituation som råder på svensk bankmarknad kommer inte att vara kul. Det finns säkert fler åtgärder som man kan vidta. En fastighetsskatt skulle kunna verka hämmande på prisutvecklingen också. Den måste dock utformas så att den inte slår fel. Därutöver skulle ett bättre användande av SBAB vara högst lämpligt och önskvärt.

Vårproppen kommer snart börja diskuteras och vi får väl se om Borg kommer att göra verklighet av sina hot mot bankerna. Någonting måste i alla fall göras. Dock tvivlar jag på att den blir 17:e eller 18:e eller 19:e gången gillt.

*****

Bloggat: Anders Lindberg på Ledarbloggen skriver en lysande artikel idag om varför Sverige inte bör bli som Danmark

Läs mer på Socialdemokraterna

4 kommentarer:

 1. "Därutöver skulle ett bättre användande av SBAB vara högst lämpligt och önskvärt."

  Hur då ? Tvinga dem att sänka räntorna driver ju bara på bubblan ...

  SvaraRadera
 2. Inte då. Bara för man sänker räntorna behöver man inte ge lån till vem som helst hur som helst. En ansvarsfull utlåning är vad som ska prägla banksektorn. Så är det inte idag och där kunde SBAB vara marknadsledande.

  SvaraRadera
 3. Om man tvingar SBAB att sänka räntorna kommer de andra att följa med och ligga nära för att ta resten av marknaden. Det driver bara på bubblan. Däremot är räntorna i nuläget för höga relativt riksbanken men det är en annan sak. Man kanske kunde styra SBAB vad gäller vilken marginal de ska ha relativt riksbanken.

  Amorteringskrav vore bra om de gäller samtliga banker som bedriver verksamhet i Sverige men det måste införas stegvis så att inte en del låntagare hamnar i svårt läge.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan är jättesvår men jag tror att SBAB skulle kunna föregå med gott exempel och vinna över många kunder genom att sänka räntan. Övriga banker skulle då tvingas att uppföra sig bättre. Men det är en balansgång.

   Frågan om amortering är vi helt överens om. Det är också där som Borg har en stor utmaning.

   Radera