tisdag 7 februari 2012

I ett större sammanhang är Reinfeldts förslag pinsamt

Idag lär väl dom flesta skriva om Reinfeldts idé om att vi ska jobba till 75 år och jag är inget undantag. Jag tycker, som dom flesta andra, att 75 år är en alldeles för hög ålder att diskutera. Detta med tanke på att folk knappt orkar jobba till 60 i vissa yrkesgrupper och att hela kalkylen förutsätter låga skatter och hög arbetslöshet. Bland annat Andreas Schönström (S) skriver på Facebook:

"Sammantaget är ju detta förslag trams. Den bygger på antagandet att vi ska hög arbetslöshet och låg skatt. Har vi full sysselsättning och samma skattenivåer som 2006 har vi inga problem med en pensionsålder på 65 år."

När vi har en arbetslöshet som parkerat på 6-9 procent och skatterna ständigt pressas neråt, samtidigt som t ex börsbolagen kan höja sina utdelningar, så blir inte Reinfeldts resonemang trovärdigt. Därutöver är resonemanget om studielån i högre ålder väldigt märkligt. Inte för att själva förslaget, rent isolerat, är dumt. Men när man ser på vad regeringen har gjort för att skapa inlåsningseffekter för ungdomar i utbildningssystemets utformning så blir hela resonemanget om omställningar och omskolning larvigt. Lägger man därtill försämringar i a-kassan, som i huvudsak ska fungera som en omställningsförsäkring just för att människor ska kunna ställas om senare i livet, så blir hela resonemanget pinsamt. Antingen är Reinfeldt, i likhet med sin arbetsmarknadsminister, okunnig om sin egen politik eller så är han så pass cynisk att han inte tror att folk ska begripa hur ihåligt hans luftsslott är.

Jag kan ha förståelse för, och tror till och med att, vi måste höja pensionsåldern i framtiden. Dels är det ohållbart att vi, i en tid när vi lever allt längre och mår allt bättre, ska vara ur produktionen allt för länge. Dels för att vi förverkligas genom arbetet och många människor vill jobba längre upp i åren. Dels för att vi behöver fler arbetade timmar helt enkelt. Men jag tror att det måste tas i små steg och att man får börja med att prata om t ex 67 år. Dock bör man inte påbörja en sådan diskussion förrän man har tagit tag i alla dom problem som idag finns inbyggda i systemet och som kasserar människor i långtidsarbetslöshet, förtidspension och meningslösa och kränkande åtgärder som Fas 3. Därutöver kan man se till att dom som vill jobba längre än till 67 år får laglig rätt att göra så utan att arbetsgivarna kan neka dom rätten. Det vore ju ett första test på om det ens är trovärdigt med en höjning över 67 år.

*****

Bloggat: Kulturbloggen och Leine

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar