måndag 6 februari 2012

Här har vi en som ljög i alla fall

Skrev innan idag om debatten mellan Ylva Johansson (S) och Hillevi Engström (M) i gårdagens Agenda med anledning av att massor av människor står utanför a-kassan. Jag inriktade mig på att ifrågasätta Engströms faktiska politik på området och konstaterade att hon mest använder gammal skåpmat i debatten. Och tänk så rätt jag hade. För faktum är att hon förutom att använda gamla paroller anno 2006 om bidrag och utanförskap faktiskt använder en annan borgerlig paradgren i fråga om sakpolitik, nämligen faktafel och rena lögner.

Dagens Arena har gått igenom vad Engström påstod igår och konstaterar att hon far med direkt osanning i åtminstone två, för hennes argumentation, bärande delar.

1. Engström: ”Vi har sett att sysselsättningen har ökat med nära 200 000 personer som går till jobbet.”

Fakta: Sysselsättningen har ökat i absoluta tal sedan hösten 2006, då den borgerliga regeringen tillträdde. Men samtidigt har antalet svenskar i arbetskraften, på grund av invandring och stora årskullar, ökat mer.

Antal sysselsatta i augusti 2006 var 4 526 000. I december 2011 var siffran 4 621 000. Enligt SCB har alltså antalet sysselsatta, i absoluta tal, ökat med 95 000 personer. Det är knappt hälften så många som arbetsmarknadsministern Hillevi Engström påstod i Agenda. (Edit: kl 15.32 6/2 2012)

2. Engström: ”Jag kan se nu att utanförskapet har minskat med 165 000 personer.”

Fakta: En exakt definition av vad som är ”utanförskap” existerar inte. SCB vill inte befatta sig med begreppet. Dock har Svenskt Näringslivs statistiska husorgan ”Ekonomifakta” beräkningar på utanförskapet.
Ekonomifaktas definition av utanförskap ser ut som följande:
Hela befolkningen (16-64 år) – Sysselsatta – Studenter (heltidsstuderande som ej vill arbeta) + Personer i konjunkturberoende program= Antalet personer i utanförskap.
Men inte ens när man använder sig av Ekonomifaktas siffror går det att säga att utanförskapet har minskat. Enligt Ekonomifakta befann sig 1 100 600 personer i utanförskap 2006. 2010 var det 1 120 500 personer. Med andra ord en ökning på lite drygt 20 000 personer.


Man kan alltså konstatera att Engström, som trots allt är minister i svenska regeringen, sitter och hittar på efter bästa förmåga i direktsänd TV. Det man då måste göra är att helt enkelt att fråga sig om hon gör det av okunskap eller om hon gör det medvetet? Är Engström, och Moderaterna, så cyniska att dom litar till det faktum att en livesändning gör att saker inte kontrolleras lika noga i efterhand och att dom flesta inte läser eftersnacket eller är Engström helt enkelt okunnig om sitt eget politikområde? Döm själva. Min gissning är att Engström drog en rövare. Går det så går det.

*****

Läs mer på SocialdemokraternaInga kommentarer:

Skicka en kommentar