onsdag 1 februari 2012

Feltänk á la grande av Miljöpartiet

MP har gett sig den på att dom ska bli ett parti "i framkant" (som de så fint heter på politikerspråk) när det gäller utbildningspolitiken. Därför har man satt igång en kampanj under hösten, som gått relativt omärkt förbi, där man försöker komma in på en bana som dominerats av FP och S under dom senaste åren. Idag skriver tre företrädare för MP på DN Debatt där man försöker försvara sin egen hållning till friskolereformens misslyckanden. Plötsligt är den frågan som tidigare varit en av dom blockbrytande frågorna, den om friskolornas vara eller inte vara, en fråga där MP ska ta stort ansvar. Att man under snart 20 år har drivit på för att få in mer och fler friskolor helt utan hänsyn till ägandeformen eller vinsterna ska snabbt vara glömt. Populism kallas det om jag inte är helt fel ute.

Roger Jönsson har på ett föredömligt sätt argumenterat för varför MP är fel ute. Jag tänker inte upprepa Rogers artikel. Den finns att läsa här. Men jag vill bara poängtera en av Rogers ståndpunkter. Frågan om vinst kan aldrig lösas om vi tillåter aktiebolag i välfärden. Företag ska gå med vinst annars är poängen med företag försvunnen. Inget annat land i Europa har öppnat dammluckorna för aktiebolag i skolan på det sätt som Sverige gjort (Vlachos i Hartman, 2011). Problemet ÄR bolagen och det ser man tydligt när man studerar utvecklingen närmare sedan friskolereformen infördes. Fram till 1992 fanns inom dagisverksamheten en lag, allmänt kallad Lex Pysslingen, som förbjöd statsbidrag till vinstdrivande företag. Det är alltså fullt möjligt, och har varit gällande i Sverige, att förbjuda denna form av verksamhet. Det handlar bara om politisk vilja och inget annat.

På denna punkt går MP bet fullständigt. Det är en elementär princip i marknadsekonomin att privata företag ska gå med vinst. Har man inte förstått det samtidigt som man tillerkänner vinsten en skadlig verkan, vilket MP ju de facto gör, så är man långt ute och snurrar i den ekonomiska och ideologiska myllan. I alla fall om man inte anser sig själv vara ett rakt igenom borgerligt parti. Något som mig veterligen inte MP vill göra anspråk på.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar