tisdag 10 januari 2012

Nu måste regeringen agera

Björn Eriksson har haft regeringens uppdrag att utreda huliganfrågan i Sverige och han har nu kommit till sin slutsats. Eriksson menar att det absolut bästa sättet att bekämpa huliganismen är tillträdesförbudet. Eriksson menar att:

"-De som är intresserade av fotboll i någon slags mening tycker att det är en förfärlig påföljd om man får ett tillträdesförbud, det vill säga att man inte får komma in på arenan." - SVT

Och nog är det så. Problemet är enligt min erfarenhet att dom här individerna, som befinner sig i huligankretsar, inte alltid är särskilt intresserade av just fotboll. Det är ofta samma individer som hänger på hockeymatcher och andra tillställningar där det vankas slagsmål eller bus och dom är inte där för att njuta av idrotten precis. Att porta individer från arenorna som enda egentliga förändring av lagstiftningen vore att förenkla frågan och det skulle inte lösa problemet utanför arenorna. Precis som mycket annan brottslighet är detta en form av organiserad brottslighet som måste bekämpas på ett bredare och djupare plan än bara i anknytning till själva arenan. Därför tycker jag t ex anmälningsplikten vore bra att prova samt att arbeta stenhårt, vilket jag vet att i alla fall klubbarna i regel gör, med att förhindra nyrekryteringen till huligangängen.
Skolan och förebyggande polisverksamhet måste också involveras i problemet och att hitta riskindivider tidigt är av stor betydelse.

I vilket fall som helst är det bra att Eriksson nu levererar något som regeringen kan ta ställning till. Vi kan inte längre sitta med armarna i kors och vänta på att någon ska få tummen ur. En ny fotbollssäsong är i antågande och jag önskar och hoppas innerligt att 2012 års säsong ska bli förskonad från såna idioter som fick lov att förstöra så mycket av fjolårets säsong.

Bloggat: Mycket om Niklas Svensson (och Lena Mellins) skräpjournalistik, Martin skriver bra och återger vad LO-bloggen sagt.

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar