tisdag 24 januari 2012

Lite sakpolitik skadar inte ibland

Peter Johansson aka Röda Berget har uppmanat många av oss S-bloggare att börja titta på programkommissionens diskussionsunderlag som skickades ut för en tid sedan. En bra och klok uppmaning i dessa tider då den politiska diskussionen till största del kretsar kring personfrågor istället för dom långt viktigare sakfrågorna. Det är inte alltid helt lätt att inte ryckas med i den hysteri som tyvärr sprider sig i bloggosfären när traditionell media har gått in i ett mobbningstillstånd. Känslorna svallar och man vill så mycket att det bara bubblar inom en. Allt måste liksom bara ut.

Men för att anta Peters uppmaning ska jag försöka skriva lite om mina direkta tankar kring programkommissionens arbete. Det första avsnittet handlar om globaliseringen och tre diskussionspunkter läggs fram av kommissionen:

Hur kan arbetarrörelsen påverka utvecklingen i en global värld?

Jag tror att det är av stor vikt att den internationella solidariteten får ett större och breddat uttrymme i vårt nya partiprogram. Betoningen på den fackliga solidariteten måste stärkas. Hur möter vi t ex den utsatta arbetarklassen i Kina och Indien? Kan den svenska socialdemokratin återigen bli en ledstjärna på den internationella socialisthimlen genom att, så som Palme, Brandt och Kreisky gjorde under t ex kalla kriget, kämpa för internationell rättvisa, solidaritet och jämlikhet? Demokratiarbetet måste förstärkas och fördjupas med en höjd blick på dom nya ekonomiernas växande arbetar- och medelklass. Den latinamerikanska arbetarrörelsen med ett land som Brasilien i spetsen är av största vikt även för den europeiska utvecklingen. Hur undviker vi att ställa våra löntagarkamrater i andra länder emot våra behov? Samverkan, samtal och samarbete är A och O.

Hur bör EU utvecklas framöver? Bör samarbetet omfatta fler eller färre områden?

EU bör utvecklas och stärkas som en mellanstatlig aktör. Dom delar i Lissabonfördraget som berörde den sociala utvecklingen måste återupptas. Idag talas endast marknadens språk i EU. Rättigheterna i EU kan aldrig reduceras till ekonomisk frihet utan måste även gälla social, politisk och kulturell rätt. Först då kommer EU kunna bli legitimt i bredare folklager. Den militära och säkerhetspolitiska utvecklingen av unionen måste beaktas och övervakas noggrannt. Detsamma gäller frågan om konkurrens och om löntagarnas rättigheter. EU får aldrig gå in och hota jobben och lönerna. När EU används för att dumpa lönerna måste socialdemokratin säga ifrån och säga stopp. Slutligen måste svenska förvaltningsdomstolar i ökad utsträckning börja rådfråga EU-domstolen i frågor som rör offentlig-privat verksamhet. Vi kan göra mycket mer och ställa mycket större krav i våra upphandlingar. Problemet är att svenska domstolar och tjänstemän underlåter att pröva saken mot EU:s direktiv.

Kapitalet rör sig blixtsnabbt över gränserna. Finanskriser får enorma konsekvenser
för välstånd och arbetstillfällen. Vad kan göras för att bygga en mer stabil
världsekonomi?

Tobinskatt i någon form måste införas. Här måste EU och FN agera kraftfullt för att införa systemet på global basis. Det går inte att bara EU inför det. Då kommer dom danska farhågorna om tillväxtminskning och arbetslöshet att infrias. Där har EU en stor roll att fylla. Därutöver måste bankernas möjligheter att styra världsekonomin utifrån sina egna vinstintressen minskas och helst förhindras. Det är inte rimligt att finansmarknaden och kreditvärderingsinstitut ska kunna sätta hela världsekonomin i gungning bara genom en knapptryckning.

*****

Avslutningsvis vill jag bara påminna om att dom siffror som ser så bra ut globalt, att människor rent generellt blivit rikare, beror på att Kina har expanderat med medföljande imperialistiska tendenser. Nästan all förbättring av mänsklighetens välstånd sedan 1990 kommer från den kinesiska diktaturens omsvängning från havererad kommunism till statskapitalism. Konsekvenserna av detta måste beaktas när man talar om världsekonomin. Är det en trolig utveckling att Afrika ska kunna lyfta på samma sätt? Vem ska dom exploatera då?

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar