onsdag 25 januari 2012

Lagstiftning nödvändig i frågan om ensamkommande flyktingbarn

SKL har svarat på två remisser. En föga upphetsande nyhet kan tyckas. Men ibland hajar man till i rapportfloden och när det gäller frågan om ensamkommande flyktingbarn så reagerar jag. SKL förordar nämligen frivillighet som grund för mottagandet och omhändertagandet. Man hänvisar till planering och stabilitet som ett argument, till känslan av "att känna sig välkommen" som ett annat. Jag tycker båda argumenten haltar betänkligt.

Med en lagstiftning som säger hur många barn en kommun ska ta emot blir planeringen busenkel. Det är bara att förhålla sig till fakta och ordna platserna. Svårare än så är det inte. Kommuner med budgetar på flera hundra miljoner kan knappast anse en handfull barn som betungande. Framförallt inte med tanke på att man får betalt av Migrationsverket för att ta emot barnen. Det är i regel en ren ekonomisk vinst för kommunen att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Därutöver kan ett barn som hanteras på rätt sätt bli en stor tillgång för kommunen i framtiden. Vi behöver all hjälp vi kan få i det här landet med att värna och utveckla välfärden. Genom solidaritet mot barnen kommer barnen att visa oss solidaritet tillbaka i såväl nutid som framtid.

Det andra argumentet, om välkomnandet, handlar inte om barnen. Det handlar om våra värderingar. Om man inte klarar av att känna värme och ömhet mot ett barn bara för att det kommer ifrån ett annat land och en annan kultur så har man stora problem med sig själv. Då är det inte barnet som är problemet. Ska vi underlåta att lagstifta bara för att det bor rasister i diverse orter runt om i landet? Jag tycker inte det. Låter vi lagen verka för xenofobers räkning är vi illa ute.

När jag tänker på ensamkommande flyktingbarn börjar jag osökt att tänka på Mikael Wiehes och Björn Afzelius gamla låt "Som en duva". Jag tycker den målar en så vacker bild över hur känslorna inför flyktingmottagandet kan se ut.Dessvärre måste man, som Wiehe gjorde i sin kommentar till låten, påtala att texten inte ska tolkas som att vi ska kasta ut några flyktingar ur landet. Om någon nu mot förmodan inte skulle fatta bättre än så...

*****

Media: Läs om Emilie i AB. Det är Moderaternas Sverige "in action".

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar