söndag 8 januari 2012

Gängproblematiken är större än vapenlagarna

I kölvattnet av den senaste tidens dödsskjutningar i Malmö så kommer nu förslag om strängare straff för vapenbrott. Att dessa krav skulle komma var ganska självklart. Så fort en typ av brottslighet blir uppmärksammad i media så börjar krav om fler poliser och strängare straff hagla. Och visst hjälper kanske det i vissa fall men långt ifrån alla. Dessutom kan man ju börja med att använda dom lagar och regler som vi redan har. Att ge personer i gängmiljö straffrabatt för att dom befinner sig i en farlig miljö känns som fel väg att gå. Vänd på det istället och se det som att gängbrottsligheten, i likhet med terrorism och hatbrott, är en typ av kriminalitet som samhället ser extra allvarligt på och därför ska straff också utdömas med ingångsvinkeln att brotten är särskilt allvarliga.

Sen bör en ny vapenamnesti genomföras igen. Regeringen föreslog en ny sådan redan förra vintern och nu förnyar bland annat Allan Widman (FP) kravet. Hur det blir med den saken är skrivet i stjärnorna men senast det begav sig var i alla fall amnestin framgångsrik. Däremot tror jag inte att det är rätt väg att gå som Widman säger med bara en regional vapenamnesti. Den bör vara landsomfattande. Dels eftersom problemet inte är ett regionalt problem, dels eftersom det handlar om rättvis behandling av våra medborgare.

En diskussion har också uppstått kring Kris och det stöd som Malmö Stad utbetalat till organisationen. Stödet har enligt uppgift skurits ned men kommer nu att utgå i alla fall med tanke på den senaste tidens händelseutveckling. Att så sker är bra. Något som också är bra är idén som moderata kommunalrådet i Malmö, Anja Sonesson (M), förde fram om en exitorganisation för gängmedlemmar som vill lämna sitt kriminella liv.

Jag tror dock inte att gängproblematiken löses med hårdare straffskalor eller längre fängelsevistelse. Länder som USA, Ryssland och Italien har betydligt större problem med gäng och maffia än vad vi i Sverige kan drömma om och dessa länder har betydligt strängare straff och betydligt värre fängelser än vad vi har. Korrelationen mellan långa straff och minskad brottslighet, framförallt när det gäller grova brott av den typ som det handlar om här, är obefintlig om man ska tro kriminologerna.

Frågan måste ses utifrån ett större perspektiv. Gängbildningar uppstår som ett försvar och en reaktion mot någonting. I likhet med dom tre killarna som jag skrev om häromdagen så handlar mycket om en känsla av alienation. Man känner sig helt enkelt utanför etablissemanget och det som uppfattas som normaliteten. Detta kan komma ur okunskap om det omgivande samhällets koder och normer och det kan komma från fattigdom. I regel är det en kombination av dessa två fenomen. Det bästa sättet att bekämpa gängen är alltså att motverka och bekämpa grogrunden för dom. Detta görs genom jobb till alla, utbildning och via jämlikhetsarbete. Först då kommer vi på allvar se en förändring och en minskad nyrekrytering till den organiserade brottsligheten. I slutänden handlar det om att ingjuta mod, hopp och framtidstro hos alla individer i vårt samhälle.


Media: Ronny Ohlander slutar som kommunalråd i Svedala

Bloggat: Roger om äldre, Eva om två ordföranden

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar