måndag 30 januari 2012

AK5 som komplement till Fas 3

Alliansregeringen införde, utan stöd av SD eftersom dom inte satt i riksdagen (viktigt!!!), en yrkesarmé. Dom har därefter haft en hel del svårigheter att rekrytera soldater. Många av dom som vill bli soldater är så kallade "stridspittar" som kanske inte är helt lämpade att vara just soldater och välutbildade medelklasskids är inte speciellt intresserade av att åka till Afghanistan och riskera att komma hem som krigsinvalider.

I detta sammanhang har just utbildningskraven på fullgjord gymnasieutbildning varit ett problem för rekryteringen. Men istället för att ta sig en funderare på om det kanske är så att hela konceptet med yrkessoldater är fel så väljer man från regeringens sida att istället sänka kraven på soldaterna. Konsekvenserna av detta är att man fullföljer sin linje i att få arbetslösa att ta första möjliga jobb. Kan du inte klara av skolan kan du i alla fall få en AK5 så du kan göra någon form av "nytta".

Det är en skrämmande utveckling som pågår i det här landet. När en arbetsmarknadsåtgärd som Fas 3 är den största "arbetsgivaren" i landet så är steget att börja göra soldater av arbetslösa inte speciellt långt. I USA är det en väletablerad karriärväg för lågutbildade fattiga att gå in i krigsmakten. Konsekvenserna av den sortens arméer är tydliga. Dels blir kriget som sådant en arbetsmarknadsåtgärd, dels uppstår lätt en extremt hierarkisk organisation präglad av pennalism och bristande respekt för människovärdet. Jag vill inte se att det svenska försvaret går samma öde till mötes. Något som jag är mycket orolig för när krig även i Sverige blir allt mer business.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar