onsdag 28 december 2011

Skitsnack på ren svenska

"– I varje läge ska vi göra det som behövs för att hålla ihop Sverige"

Orden är Anders Borgs. Mannen som bär ansvaret för dom senaste fem årens utveckling i Sverige. Mannen som är ansvarig för att klyftorna ökar i landet och att den fattigaste tiondelen av befolkningen har fått mindre att röra sig med under hans period vid makten.

Det varje människa som läser Borgs citat borde fråga sig är egentligen vad han menar. För det kan ju inte vara så att han menar att inkomstklyftorna ska minska. Den politik som han har genomfört med sänkta inkomstskatter, sänkta bolagsskatter, borttagen fastighetsskatt, sänkt restaurangmoms, införda avdrag för hushållsnära tjänster, sänkt a-kassa, sänkt sjukersättning med mera är åtgärder som direkt motverkar en jämlik fördelning av inkomsterna. Alla åtgärderna gynnar grupper som redan har pengar och minskar omfördelningen av samhällets resurser. Utifrån dessa åtgärder kan man alltså direkt sluta sig till att ett Sverige som håller ihop, i moderat tolkning, inte betyder att vi håller ihop folks ekonomi.

Men vad betyder det då? Ja, jag ska i ärlighetens namn säga att jag inte vet. För genom den borgerliga politiken att inte låta kommunerna ha veto i fråga om friskoleetableringar, genom att tvinga kommunerna att införa LOV, genom att låta kommunerna ta ett allt större ansvar för infrastruktursatsningar, genom att differensiera A-kasseavgifterna, genom att införa en bortre gräns i sjukförsäkringen, genom att införa gymnasielinjer som inte ger behörighet till högskolan och genom att ta bort värnplikten så skapar man olikheter mellan svenska medborgares levnadsvillkor och erfarenheter som knappast gör att samhället i stort håller ihop. Olikheter premieras, ökad differensiering och större betydelse av socialt arv poängteras. Samhället slits alltså snarare isär under den borgerliga regimen. Tvärtemot vad Borg säger sig vilja uppnå.

Kontentan är alltså kort och gott, på ren svenska, Anders Borg snackar skit. Något annat än det kan jag inte komma fram till när jag funderar kring vad han å ena sidan säger och å andra sidan gör. För någonstans måste väl ändå en finansminister som burit ansvaret för utvecklingen på det ekonomiska området under fem år ha skuld i att utvecklingen ser ut som den gör. Och när man adderar den politik som vederbörandes kollegor har fört blir bilden än mer motsägelsefull.


Läs mer på Socialdemokraterna

1 kommentar: