onsdag 21 december 2011

Nu skulle jag kunna bemöda mig att bli riktigt förbannad

Läser följande citat på Aftonbladet av Bosse Johansson, representant för svenska elitklubbar i fotboll och tillhörandes IF Elfsborg:

"– De finns de inom fotbollen som är rädda för att Karl-Erik Nilsson som mångårig yrkespolitiker inom Socialdemokraterna tar med den värdegrunden in i sitt nya uppdrag." - AB

Med anledning av detta skrev jag följande kommentar på Facebook (och Aftonbladet):

"Med förbehållet att Bosse Johansson är korrekt citerad är följande gällande:

I SvFF:s stadgar §1 står: "Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som tar avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering."

Att diskriminera någon med anledning av dennes politiska åsikt torde bryta mot denna paragraf. I §8 angående uteslutning står: "Förbundsstyrelsen får utesluta förening, om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar"..."

Om Bosse Johansson representerar Elfsborg i detta sammanhang, eller samtliga elitföreningar, och för deras talan, och han inte efter påtalan tar tillbaka detta uttalande, bör dessa föreningar antingen själva utesluta Bosse Johansson för stadgebrott alternativt bör samtliga föreningar betraktas som brytandes mot SvFF:s stadgar med korrekt påföljd som konsekvens.

Men det lär ju inte hända och den siste klanten är inte född ännu. Det är dock inget mindre än skandal och har man bara rätt kompisar kommer man undan med det mesta. Skamligt är det i alla fall.
"
Enough said!
Svenska Fotbollförbundets stadgar hittar ni här.

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar