söndag 4 december 2011

Nu går vi vidare

Förtroenderådet håller som bäst på att arbeta fram det slutdockument som ska bli det materiella arvet efter arrangemanget. Detta material kommer givetvis att spela stor roll för socialdemokratins framtida utveckling. Men vad som framförallt kommer att bli ett arv efter helgen är att partiet nu sluter upp bakom Håkan Juholt. Eller det är i alla fall vad jag tror. Förtroenderådet kommer att ses lika mycket som en slutpunkt som en nystart.

I detta sammanhang vill jag citera Ernst Wigforss. Han skrev en välkänd text om provisoriska utopier där han sa följande:

Det är välbekant från alla rörelser, politiska och andra, hur övertygelsen att man befinner sej på frammarsch, att man hör till den segrande sidan, kallar fram ny energi, kanske just det mått av extra ansträning som kräves för att framgången skall bli ett faktum. I en sådan beskrivning av vad som sker när alla yttre och inre omständigheter bildligt talat tvingar människor att handla, kan också utopin fogas in som ett verksamt och kanske oundgängligt element i det historiska förloppet.

Med andra och lite enklare ord säger Wigforss att fast övertygelse gör att man blir starkare och känner ny kraft. Övertygelsen driver oss framåt och den skapar handling. När förutsättningarna är dom rätta, när kampen är som störst, kommer också framgång. Som Håkan Juholt sa, "vi är nere i en grop", men vi är nu på andra sidan gropen och vår mödosamma klättring har börjat uppåt igen. Jag har förtroende för såväl att vi klarar av att ta oss hela vägen upp som för vår partiledare Håkan Juholt.

Media: Katrine Kielos kallar Juholt för kung.

Bloggat: Peter om "kung Juholt". Anna och Roger om mobbning.

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar