tisdag 20 december 2011

Mailväxling mellan mig och Nima Sanandaji

Jag skrev igår ett inlägg med anledning av Nima Sanandajis artikel på Newsmill. Idag fick jag ett svar från Sanandaji via mail och jag väljer, efter att frågat om lov, att publicera vår mailkorrespondens:

Hej Ola,
Såg att du skrev om min text och tänkte bara kort notera att min poäng inte är att socialdemokraterna som parti borde söka dialog med allianspartierna. Det tycker jag inte partiet borde göra, deras roll är ju att stå för ett alternativ. Jag skriver inte heller att socialdemokraterna borde närma sig borgerliga idéer.

Min poäng är att den intellektuella debatten borde präglas mer av dialog och mindre av att högern och vänstern knappt kommunicerar med varandra. Notera att Newsmill, liksom många andra debattsidor, har skrivit rubriken och ingressen. Som ofta är fallet skiljer sig budskapet i rubrik och ingress något från själva texten.

Till sist skriver du något i stil med att det finns mer än en verklighet, dvs. en verklighet för den utsatte och en för medelklassen. Jag förstår vad du menar. Men resonemanget motsäger inte att det finns en objektiv verklighet, utan visar bara att verkligheten är komplex - dvs. omfattar dem i fas 3 likaväl som dem med en miljon på banken. Att höger och vänster har ensidigt fokus på olika delar av verkligheten tror jag delvis förklaras av att de ofta viftar bort varandras argument.

mvh

nima

*****

Mitt svar blev som följer:

Hej Nima!

Vad kul att du hittade mitt inlägg och tack för att du skriver.

Ok, då faller en skugga över Newsmill istället. :)

Att intellektuell debatt bör präglas av dialog är helt rätt. Därom är vi helt ense. Problemet är, i viss mån, tror jag att den intellektuella debatten överskuggas av den politiska. Polemiken får ett egenvärde och där har du ju helt rätt även om jag inte skulle välja att formulera mig som du.

Vad gäller verkligheten tror jag inte att det finns en objektiv sådan om vi bortser från rent logiska fenomen som att det inte finns gifta ungkarlar eller att 1+1=2. I sociala, politiska, kulturella och ekonomiska sammanhang är allting mer eller mindre subjektivt enligt min uppfattning. Däri ligger också ett problem när man ska kommunicera "intellektuellt" i den politiska sfären. Man är inte överens om begreppens definition och innebörd samt deras konsekvenser vilket innebär att man talar förbi varandra. Inom akademin är man ju i regel överens om vad själva begreppet innebär, sen kan man utifrån det forma olika ståndpunkter.

Får jag lova att publicera ditt mailsvar samt mitt svar till dig? Det är stimulerande med denna form av diskussioner och det behövs påvisas att det faktiskt förs denna typ av samtal.

Mvh
Ola


*****

Så blev det lite idédebatt även om den saken.Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar