måndag 12 december 2011

Kris för ekonomin eller demokratin?

Bankernas makt är enorm. Ett tydligt exempel på detta är helgens utveckling i Lettland där ett rykte om att Swedbank hade problem i Sverige ledde till massuttagningar av kontanter och panik bland befolkningen. Ett litet rykte, som förmodligen uppstått på sociala medier, fick en hel nation att skaka.

I detta sammanhang är det lätt att förstå den europeiska krisen. Tyskland och Frankrike trycker på för att tvinga in Euroländerna, och kanske också övriga EU-länder, i ledet. Folkvalda parlament ska överprövas av domstolar utifrån regler som ekonomer i Bryssel och Frankfurt har satt upp. Demokrati, ja visst, men bara när folk väljer rätt. Tyskland vill inte riskera sin ekonomi och då får övriga Europa dansa efter den tyska umpa-umpa takten.

Att den kristdemokratiske ledaren Angela Merkel är så tydlig har en enkel förklaring. Alternativet till den föreslagna vägen är att tyska och franska banker går omkull istället för att Italien, Portugal eller Grekland gör det. Alternativet är alltså att tyska skattebetalare blir lidande för att tyska banker har utövat ekonomisk imperialism gentemot sydeuropeiska folk. Detta vet Merkel och detta vill Merkel för allt i livet inte ska inträffa. Skulden till skulden ska läggas på folk i andra länder och dessa folk ska bära bördan. Det är alltså den skuldsatte som lånat till för hög ränta som är felet, inte den höga räntan. En ränta som dessutom sätts av bankerna. Ordet "ockrare" har fått ett nytt och moderna ansikte.

Mönstret känns igen från andra kriser. När amerikanska ekonomiska intressen härjade i Latinamerika var det dom latinamerikanska folken som fick sänkt levnadsstandard, sönderslagna länder och krossade drömmar. Först när dom latinamerikanska länderna började slänga ut amerikanerna kunde länderna så sakteliga börja bygga sin framtid igen.

Ekonomisk integration är bra. Det är helt fantastiskt till och med. Men det måste ske på lika villkor. Annars är det inte frihandel, annars är det inte ömsesidigt gynnande. Just nu handlar EU-samarbetet mer om att rädda tyska och franska banker än om att säkra välmåendet för Europas folk. Det är helt fel väg att gå.

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar