torsdag 22 december 2011

Knapptryckarkompaniet och varför frågan om S partikultur lätt missförstås

Anne-Marie Pålssons bok "Knapptryckarkompaniet" skapade viss debatt när den kom för någon månad sedan. Främst var det citatet av Fredrik Reinfeldt om "vad tror ni att ni är, en remissinstans" som väckte uppmärksamhet. Citatet kommer tidigt i boken och man kan väl konstatera att dom flesta verkar ha slutat läsa boken där. För resten av boken innehåller en kritik mot såväl den svenska demokratin som mot det moderata partiet som på sätt och vis är mycket mera djupgående än Fredrik Reinfeldts nonchalanta uttalande ger sken av att vara. Pålsson sågar mer eller mindre hela det svenska systemet och alla som verkar inom det. Riksdagsledamoten är en lydig tjänare i partiledarens tjänst och Pålsson menar att samtliga partiorganisationer lider av dom problem som hon sett i den moderata organisationen. Framförallt inom riksdagen men även i partistrukturerna generellt.

Pålsson anför framförallt den bristande insynen, partilojaliteten och maktbegäret bland politiker som roten till det onda. Jag delar mycket av Pålssons kritik vad gäller öppenheten. Att det inte råder transparens med t ex partibidragen samtidigt som stora statliga företag säljs ut är som att be om korruption. Däremot är jag inte helt övertygad om att maktfullkomligheten som Pålsson ger uttryck för är riktigt så total. Men att den är närvarande och påverkar ställer jag helt klart upp på.

Boken stärker också argumentationen om att S kris inte är enkom sprungen ur partiets kultur. Med tanke på hur åt helsike den moderata partikulturen och -strukturen är. och den framgång som detta parti ändå har haft, så är det helt uppenbart att ett starkt hierarkiskt parti kan lyckas vinna stora folklagers gillande för sin förda politik. Att det sen inte är en önskvärd utveckling må hända men som sagt, det är inte det som är poängen och problemet måste inte nödvändigtvis vara partikulturen.

För den som är intresserad av den svenska demokratin och av hur den moderata partitoppen fungerar är boken väldigt givande. Om man inte har ett intresse av dessa frågor är det inte mycket att ha. Så boken lämpar sig bättre för vissa än för andra. Den är väldigt lättläst dock och det är en klar fördel.

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar