måndag 5 december 2011

Arvsskatt och frihet

För en socialdemokrat är jämlikhet en förutsättning för frihet. Genom att utjämna dom materiella förutsättningar mellan olika individer skapar man största möjliga frihet för största möjliga antal. Det är en grundbult i socialdemokratins samhällssyn.

I Sverige idag är friheten under stark press. Människor som under tidigare decennier har fått större frihet tack vare en omfördelning av samhällets rikedom får idag se sin frihet kraftigt beskuren av ojämlika system som gynnar den som redan har och som missgynnar den som inte har. Dessutom gynnar systemet företrädesvis dom som har mycket än dom som har lite.

Förutom att trygghetssystemen har försämrats avsevärt under senare år så bidrar även den ojämna fördelningen av ägandet till att klyftorna ökar lavinartat. Riksdag & Departement skriver:

Men den främsta orsaken till att klyftorna ökar är att de som haft de högsta inkomsterna snabbt fått det ännu bättre. Stigande fastighetspriser och en snabb börsuppgång har mångdubblat antalet miljonärer i landet. Den ojämna fördelningen av kapitalvinsterna påverkar i hög grad inkomstspridningen. Men spridningen har ökat även om man bortser från kapitalvinster.

I förra veckan uttalade sig Leif Pagrotsky om skatterna och sa att socialdemokratin måste anpassa sig till den skattenivå som nu råder. Det är givetvis helt riktigt. Vi kan inte från dag ett göra en återställare till 2006 års nivåer. Men samtidigt får vi inte vara rädda för att tala skattehöjningar. Det finns gott om exempel på kommuner och landsting där skatten nu höjs för att klara av den ekonomiska och jobbrelaterade krisen och med tanke på att även borgerliga styren höjer skatten så är det bara kvalificerat trams att påstå att man inte kan vinna val om man vill höja skatten.

En skatt som jag tycker man borde (åter)införa är arvsskatten. Dess borttagande var helt ologiskt. Såväl utifrån socialistisk som liberal synvinkel. Att förklara varför socialisten kan acceptera arvsskatten är förmodligen överflödigt. Däremot kräver det sin förklaring varför liberalen bör se arvsskatten som en bra skatt.

Liberalen är (teoretiskt) för lika möjligheter. Människor ska ha lika förutsättningar att lyckas. Om man då genom arv kan tillgodoräkna sig en enorm ekonomisk fördel skapas en stor ojämlikhet till somligas fördel när arvet får gå obeskattat från generation till generation. Fullt logiskt, för en liberal som inte tillhör den nyliberala falangen, skulle alltså arvsskatten kunna återinföras utan några som helst ideologiska problem.

Jag anser inte att allt arv ska beskattas. Det får givetvis göras en avvägning mellan vad som är rimligt att föra vidare från generation till generation och hur mycket som är rimligt att beskatta. Man bör hitta en progressiv väg där normala summor kan gå i arv helt obeskattat men där stora belopp beskattas med en successivt ökande procentsats.

Nu kommer givetvis inte Leif Pagrotsky föreslå att arvsskatten ska återinföras. Det är S för fega för. Men rent teoretiskt, utifrån den efterlängtade "idédebatten" som "alla" bloggare efterfrågar, så vore diskussionen om dess återinförande klädsamt. Framförallt eftersom det också finns teoretiska incitament för liberalerna i landet att acceptera ett återinförande.  


Läs mer på Socialdemokraterna

4 kommentarer:

 1. Ola... Vet du varför S tillsammans med MP och V tog bort arvskatten?

  SvaraRadera
 2. Skatteplanering var väl en stor anledning. En annan var väl att man fått för sig att folk flyttade sina pengar utomlands pga den. Det finns säkert fler skäl.

  Men med tanke på att hela skattesystemet nu ses över så vore det fullt rimligt att söka lösningar på dessa "problem".

  SvaraRadera
 3. Vidare var förmögenhetsbeskattningen så hårt beskuren att den i princip inte gällde miljardärer utan huvudsakligen villaägare med hyfsat amorterade lån. Den gick därför inte att försvara, i alla fall inte med att den betalades av de riktigt rika.

  Om du nu vill återinföra den, skall t.ex. H&M's ägare betala förmögenhetsskatt?

  SvaraRadera
 4. Nu gällde ju inlägget arvsskatten specifikt.

  SvaraRadera