torsdag 17 november 2011

Privatiseringar får negativa konsekvenser även i skolan

Har ni tänk på en sak? Det råder betygsinflation i svensk skola och ändå sjunker skolresultaten. Med andra ord är det egentligen mer illa ställt än vad siffrorna från Skolverket visar. Hur många elever som inte skulle nå upp till kraven om lärarna satt korrekta betyg vet ingen men att dom rimligtvis skulle vara fler är väl ingen helt osannolik gissning.

Var femte lärare har pressats att sätta högre betyg på eleverna och när Skolverket rättade nationella prov visade det sig att elever som fått MVG av sina egna lärare egentligen skulle fått IG. Detta är ett enormt nederlag för regeringen som har drivit på för fler nationella prov och bättre uppföljning i skolan under hela sin tid vid makten.

Ett av skälen till att betygshetsen och den efterföljande inflationen har uppstått är den konkurrenssituation som råder på skolmarknaden. Friskolornas ohämmade intåg har gjort att skolorna idag tvingas konkurrera med varandra på alla sätt som går och vad är en bättre konkurrensfördel än höga betyg? Varje rektor vet att ett dåligt år för skolan med många låga betyg betyder färre elever nästa år och därmed mindre pengar och därtill medföljande nedskärningar. Därför smittar också betygshetsen av sig på kommunala verksamheter.

För varje friskoleägare, varav stora delar ägs av riskkapitalbolag, är varje elev guld värd. Att pressa lärarna att höja betygen är en nyckelfråga för att kunna ta ut vinster ur verksamheten. När allt annat är bortskalat, när alla fasta kostnader är reducerade till ett minimum, så är det bara genom fler elever som skolan kan nå högre vinster.

Problemet med hela frågan är att det är ett omvänt fusk gentemot t ex vårdfusket som Carema sysslar med. I fallet med vårdskandaler lider människor påtaglig och direkt skada av fusket. I fallet med betygsinflation lider inte eleverna direkt skada vid själva betygstillfället. Tvärtom skapar fusket en bubbla av nöjdhet. En nöjdhet byggd på en illusion om den egna eller barnets förträfflighet. Vem klagar på att man har fått för höga betyg liksom?

Återigen visar det sig alltså att privat ägande inom välfärdssektorn skapar problem. Stora koncerner med vinsthungriga profitörer bakom sig pressar verksamheterna att med alla medel skapa vinst åt företaget. Det får absurda konsekvenser och ingen uppföljning i världen kan hantera denna typ av problem. För innan alla betygen i en årskurs är granskade och värderade hinner eleverna ha börjat t ex både ettan, tvåan och kanske till och med trean på gymnasiet innan felen upptäcks och då är det för sent. Framförallt om det hela kanske lett till ett avhopp från gymnasiet. Då sitter eleven på pottkanten ordentligt. Allt tack vare den så kallade valfriheten som införts med jubel och klang. Hur det hela dessutom ska hjälpas med att lärarna blir färre begriper jag inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar