måndag 7 november 2011

Politikerna är svensk skolas största problem

Intresset för lärarutbildningen är svalt. På vissa lärosäten hade man i fjol inte ens en sökande per plats och även i år ser det knapert ut. Ungdomar vill helt enkelt inte bli lärare som det är just nu. Detta är på sikt ett stort hot mot såväl vår demokrati som mot tillväxten.

Fast egentligen är det inte speciellt förvånande att folk inte vill bli lärare. Det är inte många yrkeskårer som blivit så offentligt sågade dom senaste åren. Den ena politikern efter den andra har gått ut och förklarat hur illa ställt det är med den svenska lärarkåren och skolan som dom befinner sig i. Främst i ledet av belackare står dessutom ansvarig minister Jan Björklund och sjunger klagosånger mest hela tiden. Lärarna är inte tillräckligt kunniga och kompetenta, dom saknar förmåga och är flummiga. I kombination med lärarfackens ständiga påtalande om hur underbetalda lärarna är så blir detta knappast en speciellt attraktiv mosaik att skåda. Lägg sen till all den stress som lärarna redan i sin yrkesroll får utstå och bilden av ett allt annat än lockande yrke är befäst.

Jag tror det är en felaktig bild som målas upp av svensk skola. I alla fall utifrån hur lärarna är och hur dom har det. Jag har själv arbetat under fem år i skolan och jag vet att dom allra flesta lärare är engagerade, kompetenta, kunniga och mycket duktiga. Visst har dom en lön som skulle kunna vara högre men vilken yrkesgrupp kan inte säga det idag?

Ett stort problem i dagens skola är dessutom att politikerna har snålat in på allt vad icke-pedagogisk personal heter samt att scheman pressas samman och läromedel blir förlegade. Ta bara en sån enkel sak som att många kartor som hänger i svenska klassrum fortfarande har Sovjet som största land i världen eller att Östtimor inte finns med. Det säger en del om när mycket av läromedlen köptes in och det säger mycket om politikens inställning till undervisningen. Ansvaret för svensk skola är politiskt.

Hur ska man då få folk att söka sig till lärarutbildningen igen? Jag tror inte ökad lönespridning är den huvudsakliga vägen fram. Jag tror att vi måste börja prata om våra lärare som förebilder och samhällsbildare igen. Vi måste se med respekt på deras kunskap och deras pedagogik istället för att var och varannan politiker leker expert och kan allt om skolan. Vi berättar inte för läkaren hur den ska operera men vi berättar mer än gärna hur läraren ska sköta sina lektioner. Det om nåt är ett talande exempel på vad som är problemet i dagens skola. Det är alltså inte lärarna som är problemet i skolan. Det är politikerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar