onsdag 2 november 2011

Folkpartiet för apartheid och det moderata medgivandet

Israel kör på som vanligt. Med ovillkorat stöd av USA struntar man fullt och fast i vad världssamfundet säger och förstärker ockupationen av palestinsk mark. Allt som en ren protest mot att palestinierna fick fullt medlemskap i UNESCO. När världens länder talar får Palestina sin frihet. Det visar med all tydlighet hur pervers ordningen är med vetorätt för fem länder i Säkerhetsrådet.

Sverige var ett av dom länder som röstade emot palestiniernas inträde. Folkpartiet pekas ut som skälet vilket är mycket anmärkningsvärt. Partiet som till och med heter "liberalerna" intar i den palestinska frågan en rent antiliberal hållning och sällar sig till en skara hökar av föga smickrande slag. Moderaterna anklagas för att vilja skriva om sitt historiska motstånd mot apartheid. Folkpartiet skäms inte, dom är för apartheid och driver dessutom Moderaterna framför sig i frågan. Något som lägger en mörk skugga även över detta parti.

Martin Moberg uppmärksammade mig dessutom, via Peter Andersson, på att Reinfeldt nu verkar inta en mer defensiv hållning i den palestinska frågan än vad som tidigare getts sken av. En tvåstatslösning kan aldrig vara villkorad av att Israel ska ge sitt fulla godkännande. Det skulle innebära att det är Israel som bestämmer när en palestinsk stat ska komma till stånd. Det är orimligt. FN bestämde att staten Israel skulle bildas. Det måste vara FN som bestämmer om staten Palestina ska bildas. Här borde den svenska borgerliga regeringen spela en framträdande roll genom att driva liberalismens ideal om fri- och rättigheter för alla människor. Fast egentligen bekräftar det bara faktum. Moderaterna har egentligen inga större problem med apartheid och Folkpartiet borde byta ut "liberalerna" mot "reaktionärerna".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar