måndag 28 november 2011

Den som kan köpa sig fri bär ingen skuld?

Meddelarskyddet är nu ordentligt på den politiska dagordningen. Regeringen sänder dubbla signaler och sitter fast i gamla tankemönster. Det levereras förslag som inte riktigt stämmer överens med den bild som manglas ut i media av bestörta och upprörda allianspolitiker. Att borgarna varit drivande i den utveckling som vi nu ser konsekvenserna av inom välfärden vill dom inte kännas vid. Det finns ett antal förklaringar till detta. Krishantering är den ena, fingrarna i syltburken är en annan.

I den strida ström av regeringsförslag som kommer hittar man saker som är väldigt talande för vilka intressen som regeringen företräder. I allt sitt hycklande om att vara på löntagarnas sida blir t ex dagens förslag, om att avkriminalisera arbetsmiljölagen, riktigt obehagligt. I korthet vill regeringens utredare att arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen ska betala en avgift istället för att frågan ska utredas som ett brott. Arbetsmarknadsministern talar klarspråk i sin kommentar:

– De här förslagen ska syfta till att blir en bättre arbetsmiljö för de anställda och att det ska bli smartare och mer effektiva sanktioner.

Vad Hillevi Engström säger är alltså att det är "smartare och mer effektivt" att låta arbetsgivare köpa sig fria istället för att döma dom för brott. Skulle samma logik användas för enskilda individer som du och jag skulle vi alltså kunna få ett juridiskt system där jag kan bryta mot en lag och sedan undgå åtal genom att betala en summa. Helt uppåt väggarna och alldeles orimligt anser nog dom flesta med lite känsla för "lika inför lagen". Men när det gäller arbetsgivare, som till största delen består av privata företag, så ska penningens makt vara rådande och ansvarig moderat minister tycker det är "smart".

Om en dylik tillämpning av lagen skulle varit nu rådande skulle alltså Carema inte behöva göra mer än att betala en avgift och sedan skulle alla eventuella brott mot arbetsmiljölagen vara ur världen. Det skulle därmed innebära att kommuner och landsting skulle få mycket svårare att motivera varför man valt att utesluta t ex Carema från framtida upphandlingar enligt EU:s direktiv.

Min uppfattning är att man ska vara lika inför lagen och ingen ska kunna köpa sig fri från skuld. Uppenbarligen delas inte denna uppfattning till fullo av regeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar