söndag 6 november 2011

Att se sambandet mellan vardag och politik

Inspektioner och uppföljningar i arbetslivet är inte riktigt vad borgerligheten prioriterar. Det är egentligen inte det minsta förvånande. Nyliberalismen är tydlig. Alla former av "hinder" för "marknadens" frihet ska bort och att staten lägger sig i arbetsmarknadens funktion är emot ideologin. Ett anställningsförhållande är mellan arbetsköpare och arbetssäljare, mellan företagare och anställd, och inget som andra ska lägga sig i. Är arbetsköparen inte nöjd med sin situation är han eller hon fri att gå på dagen för att söka sig till en ny anställning. Arbetssäljaren kan på samma sätt göra sig av med personal som är jobbig och ställer för mycket krav eller som helt enkelt inte håller takten. Total frihet i arbetslivet anses detta vara.

Men nu är det inte riktigt så enkelt. Just förhållandet köpare-säljare, företagare-löntagare, är inget rättvist och jämlikt förhållande. Det är ett maktförhållande där köparen alltid har övertaget gentemot den enskilde. Enda sättet för säljaren, det vill säga den anställde, att jämna ut förhållandet är genom att sluta sig samman i fackföreningar och därigenom skapa en större jämvikt. Därav motståndet från borgerligheten mot fackföreningarna och en ständig strävan att få ner anslutningsgraden.

Allt det här är självklarheter som dom flesta som läser min blogg mycket väl känner till. Varför skriver jag då om det? Jo, för det tål att påminnas om och när rapporter kommer om att den ena uppföljningen och kontrollen efter den andra brister, sjunker eller dras in så är det extremt viktigt att se sambandet och sammanhanget. Borgarna strävar efter en utopi där statlig inblandning i allt vad privatliv och äganderätt heter har upphört. Konsekvenserna av det är dock inte det lyckotillstånd som nyliberalen hävdar. Tvärtom är det en mardröm där den starkes rätt alltid kommer först. Det är raka motsatsen till den lika rätt för alla som vi socialdemokrater vill ha och strävar emot.

Bloggat: Peter på samma ämne. Olle om lokala moderater som ljuger sig blå. Tord sprider lite optimism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar