fredag 21 oktober 2011

Urban och Fredrik! Har du hört den förut?

"Har du hört den förut"? Ungefär så skulle man kunna benämna den förmenta pajkastning som bedrivs mellan Fredrik Reinfeldt och Urban Bäckström. Reinfeldt "kritiserar" Svenskt Näringsliv för att vara ett särintresse och Urban Bäckström replikerar med att tycka att statsministern är oförskämd. Vad Svenskt Näringsliv skulle vara om dom inte är ett särintresse återstår för både Reinfeldt och Bäckström att svara på.

Nu kan man ju tycka att Reinfeldt är tuff, att han distanserar sig mot sina allierade och tar folkets parti. Men dessvärre är det precis tvärtom. Det hela är en mycket tydlig dans och inte vilken sväng om som helst. Det är en strikt regiserad tango just för att man måste vara två om en sådan dans. Det går inte att dra åt varsitt håll som i en svängig bugg.

Skälet till att Bäckström blir så upprörd är för att ge sken av att Moderaterna står för en mer mittenorienterad politik. Poängen med att Svenskt Näringsliv, med understöd av t ex Timbro, går ut och lägger kraftfulla högerförslag är att Reinfeldt då har möjlighet att bedriva opposition högerut. När Timbro slänger ur sig att:

"SD är idag de facto, med undantag för invandringspolitiken, ett mittenparti. Det blir ännu tydligare med det nya principprogrammet, partiet intar på punkt efter punkt mittenpositioner.[…] Om de borgerligt konservativa dragen blir mer dominerande skulle det skapa en mycket stabil majoritet för borgerlig politik på flera områden" - Alliansfritt Sverige

Då möjliggörs två handlingsalternativ för Reinfeldt. Han kan dels svära sig fri från SD och hävda at Timbros förslag är helt uppåt väggarna. På så sätt kan han distansera sig till SD och förminska det faktum att SD i nästan 9 av 10 omröstningar stöder borgarna. Dels sänder högern en signal till SD att om dom bara tonar ner sig lite och är lite mer medgörliga så kan SD inom en snar framtid få sitta med vid maktens grytor likt Danskt Folkeparti släpptes in i värmen av borgarna i Danmark.

Samma sak gäller när Svenskt Näringsliv mullrar om diverse avgifter, skatter och privatiseringar. När Svenskt Näringsliv vill privatisera allt kan Reinfeldt framstå som modest när han "bara" vill privatisera det mesta. Bilden av "good cop, bad cop" framträder med all tydlighet och det är som bekant en mycket effektiv strategi för att knäcka även den hårdaste motståndsviljan.

Intresset ljuger aldrig. Det är dagens lärdom, helt klart. Fast som avslutning får vi ändå ta en liten historia om Fredrik.
Bloggat: Martin med mycket om Moderaterna. Birger Schlaug skriver mer om Reindfeldts tal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar