onsdag 12 oktober 2011

Två generaldirektörer skriver debattartiklar tillsammans moderat toppolitiker

Idag när jag slog upp ledarsidorna i Helsingborgs Dagblad blev jag synnerligen förvånad. Där var nämligen en debattartikel med rubriken "Viktigt ta tillvara allas kompetens". Innehållet kan vi lämna därhän, det var rätt mycket blaha blaha som vanligt, men det som fick mig att höja på ögonbrynen var vilka som hade undertecknat debattartikeln.

Trion som står för debattartikeln är nämligen en udda konstellation. Först och främst är det en politiker, Pontus Lindberg från Moderaterna i Skåne. Därefter kommer två generaldirektörer för statliga myndigheter, Angeles Bermudez-Svankvist från Arbetsförmedlingen och Carl Älfvåg från Handisam. En politiker skriver alltså en partipolitisk inlaga som undertecknas av två statliga tjänstemän som ovan på allt är generaldirektörer.

På SKL:s hemsida kan man läsa om hur myndigheters roll i förhållande till den politiska makten ser ut. Där står att läsa:

"Myndigheterna arbetar på eget ansvar och utifrån de mål och riktlinjer och den budget som regeringen ger varje myndighet i sitt årliga regleringsbrev."

"De svenska myndigheterna är självständiga. Ministrarna får inte lägga sig i hur en myndighet beslutar i ett ärende eller hur myndigheten tillämpar en lag. Om regeringen anser att en myndighet tillämpar en lag fel kan regeringen föreslå för riksdagen att lagen ändras." -SKL

Detta är en grundläggande förutsättning för den svenska demokratin. Myndigheter och politik ska hållas åtskilda och myndigheterna ska verkställa, inte propagera för, politikens beslut. Att då två generaldirektörer går ut och skriver debattartiklar som används som politiska slagträn tillsammans med ansvariga politiker är i mina ögon oacceptabelt. Är det JK som ansvarar för den här typen av ärenden eller vem är det? För detta borde definitivt anmälas och granskas. För det här underminerar förtroendet för dom båda generaldirektörerna och deras myndigheter fullständigt samt hotar den demokratiska ordning som Sverige är uppbyggt på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar