fredag 7 oktober 2011

Nej, nej och nej Ilmar

Nej, nej och nej Ilmar. Nu blev det inte alls bra och Morgan Johansson får också ta åt sig av det hela. Det tar emot att säga det men för en gång skulle har Fredrik Reinfeldt helt rätt. Antingen så är man medborgare eller så är man inte medborgare. Det man kan diskutera är om man ska utvidga rättigheterna och skyldigheterna i det permanenta uppehållstillståndet men att ha provmedborgarskap är helt fel väg att vandra.

Om man skulle följa logiken i Reepalus förslag så skulle alla som går och fyller 15 år också bli provmedborgare eftersom det hela, i Reepalus värld, verkar vara knutet till huruvida du begår lagbrott eller ej. Medborgarskapet är fundamentalt för den suveräna nationalstaten och dess innebörd går att spåra tillbaka till franska revolutionens dagar. Medborgarskapet har såväl folkrättsligt som statsrättsligt innehåll och börjar man tumma på dessa principer är man farligt ute. En stat ska företräda och försvara sina medborgare, punkt.

Tilläggas i debatten bör dock, med tanke på mitt försvar av Fredrik Reinfeldts position för stunden, att Moderaterna inte är några änglar på området. Dom har varit ute och snurrat rejält även dom under Reinfeldts regim och det ska inte glömmas bort när nu statsministern står och gör sig till försvarare av allas lika rätt. Man kan också undra hur det står till med att företräda och försvara sina medborgare. (Läs Martin Schibbye, Johan Persson och Dawit Isaak)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar