lördag 22 oktober 2011

Kevin föll offer för dom nedskärningar som enligt Reinfeldt och Borg inte finns

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg påstår gång efter annan att Sveriges statsfinanser är i god ordning och därför slipper vi "dom stora nedskärningar som vi nu ser runt om i Europa". Detta påstående stämmer inte nånstans.

Det stämmer först och främst inte i statsbudgeten. Redan nästa år skärs 675 miljoner kronor ner i gymnasiet. Sedan tidigare har vi sett stora nedskärningar inom trygghetssystemen i form av sänkta nivåer i A-kassan och försämrad sjukförsäkring. Lägg där till avgiftshöjningarna på fribeloppen och bilden av att nedskärningarna även gör sig gällande här i Sverige blir allt tydligare. Den stora skillnaden här i Sverige gentemot dom nedskärningar som sker ute i Europa är att våra nedskärningar är frivilliga försämringar som är härledda ur sänkta skatter. På kontinenten är man så illa tvungen men Reinfeldt och Borg skär ner pga ideologisk övertygelse. Det är en väsentlig skillnad och har verkligen inget med socialdemokrati att göra.

Dessutom stannar inte nedskärningarna i statsbudgeten. Dom verkliga nedskärningarna sker (och har skett) i landstingen och kommunerna. Sjukvården blöder och kommunerna har inte fått chansen att återhämta sig från förra krisen. Den sysselsättningsuppgång som kom i den privata sektorn nådde aldrig kommun-Sverige. Lägg där till att den borgerliga regeringen konsekvent har ställt större medfinansieringskrav på t ex infrastruktursatsningar och det blir smärtsamt tydligt att det är landsting och kommuner som får bära den stora ekonomiska bördan i vårt land. Det är alarmerande eftersom det är dessa som bär den svenska välfärden på sina axlar. Men att landstingen går med tre miljarder back är inget som verkar bekymra varken Anders Knape (M) eller firma Reinfeldt & Borg.

Jag blev uppmärksammad på ett fall här i Skåne där nedskärningarna inom vården fick en tragisk och helt horribel konsekvens. Kevin, ett år och tio månader, dog för att resurserna inte räckte till. Föräldrarna gör, trots sin sorg, en klockren analys av vad det hela handlar om:

"Politikerna (region Skånes styrs av alliansen tillsammans med MP; min anmärkning) skyller på att utgifterna för vården är för höga och att de därför måste spara, men Ulf och Sabrina undrar hur mycket pengar det kostar samhället att ha två föräldrar som är sjukskrivna, vars liv känns förstörda? Och vad landar notan på när Socialstyrelsen sätter in två personer för att på heltid utreda vad som skedde i Lund under dessa marsdagar? Vad är priset för att Kevins liv gick till spillo?" -Skånskan

Den som har fått nog kan skriva under "Vårdupproret" här. Det är ett upprop mot nedskärningarna och besparingarna som sker inom sjukvården i Sverige. Det Sverige som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg påstår "klarar sig undan" just detta.

Stora%20protester%20mot%20v%C3%A5rdbesparingar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar