fredag 7 oktober 2011

Hur skulle det se ut om vi utvisa alla icke-svenska medborgare som begår en kriminell handling?

– Det är också viktigt att människor som inte har svenskt medborgarskap och i högre grad begår brott blir utvisade.
Är det viktigt i detta sammanhang tycker du?
– Ja, jag tycker det bör tillämpas oftare, att fler som är aktivt kriminella och inte har svenskt medborgarskap utvisas och inte får komma tillbaka till landet under en längre tid.

Ovanstående är ett citat ur dagens Sydsvenskan och det är ett uttalande av Ilmar Reepalu. Intervjun handlar om situationen i Malmöstadsdelen Seved och det är i den större diskussionen kring gängkriminaliteten i staden som Reepalu lyfter frågan. I medielogiken blir det att "Reepalu vill utvisa kriminella icke-svenskar".

En sådan rubriksättning blir väldigt olycklig för vad Reepalu faktiskt säger är att han tycker den lagstiftning som redan finns bör tillämpas oftare. Det är inte så att Reepalu vill utvisa alla icke-svenska medborgare bara för att dom begår en kriminell handling men det är precis det som Sveriges Radios rubriksättning insinuerar.


2 § En utlänning får avvisas
...
2. om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att han eller hon har ett sådant tillstånd,
3. om han eller hon på grund av tidigare frihetsstraff eller någon annan särskild omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i något annat nordiskt land,
Det är alltså en fråga för domstolarna att avgöra när utvisning bör ske och vid grova brott är det rätt vanligt att så sker (enligt min lekmannauppfattning). Är det mord, våldtäkter eller andra grova brott brukar det nästan alltid följas av utvisning och inreseförbud. Givetvis kan detta tillämpas oftare också vid mindre grova brott men gränsdragningsproblematiken är mycket svår i denna fråga.

Om man ska, som SR-rubriken vill göra sken av att Reepalu tycker, utvisa alla icke-svenska medborgare som bryter mot lagen skulle vi utvisa folk på löpande band. Det absolut vanligaste brottet i Sverige, alla kategorier, är trafikförseelser. Ska man utvisa alla som begår en kriminell handling så skulle polis, domstolsväsende och Migrationsverket inte syssla med något annat än att utvisa folk hela dagarna långa. Det finns politiska partier i vårt land som står för denna åsikt. Socialdemokraterna är inte ett av dom.

Ska man utvisa alla personer som begår ett egendomsbrott? Om en 15-årig tjej snattar ett Daim på Konsum, ska hon då utvisas? Brottet kan vara ett uttryck för fattigdom, utsatthet eller desperation. Blir vårt samhälle bättre av att vi kastar ut dessa människor eller är det kanske så att vårt samhälle är format så att det skapar den typ av brottslighet som uppstår i marginalen mellan utsatthet, fattigdom och konsumtionssamhället?

Min ambition med det här inlägget är, givetvis, inte att försvara kriminella handlingar. Min ambition är endast att påvisa att det finns stora etiska och sociala problem inbyggt i frågan om utvisningar av icke-svenskar som begår kriminella handlingar. Frågan är inte svart eller vit, det finns stora gråzoner och det är som i fallet med David Camerons uttalande om "ren och skär kriminalitet". I programmet Kobra på SVT kommenterades detta av den brittiska kolumnisten Christina Patterson som sa att "Hallå! Du är universitetsutbildad. Inget i livet är så enkelt!". Jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning på hur hela frågan måste betraktas och vilken utgångspunkt man måste ha i den här diskussionen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar