tisdag 11 oktober 2011

Den borgerliga budgeten slår hårt mot Skåne

Byggprojekt runt om i Skåne faller nu som furor för vinden. I Helsingborg har ett antal projekt stött på patrull av ekonomiska skäl och i Region Skåne är det nu stopp för planerna på en utbyggnation av E22:an. I fallet med E22:an handlar det om att staten inte avsatt pengar för utbyggnaden. Staten, som är den moderatledda regeringen, har alltså valt att inte prioritera den så viktiga motorvägssatsningen i Skåne. En satsning som på allvar skulle kunna knyta samman nordöstra Skåne med tillväxtnavet i sydväst och samtidigt förbättra trafiksäkerheten betänkligt. Den som kört på E22:an norr om Hurva i rusningstid vet precis vad det handlar om.

Den nu uppkomna situationen påvisar med all smärtsam tydlighet vilka konsekvenser alliansregeringens budget får för tillväxten i Sverige. Öresundsregionen med sina 3,7 miljoner invånare är en av norra Europas absolut största tillväxtregioner och att inte satsa på nödvändig infrastruktur här och nu är ett slag mot hela den nordiska ekonomin. Regionen står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. I perspektivet 5-10 år är det en förutsättning att E22:an blir motorväg med tanke på den storregion som med all säkerhet kommer att skapas i södra Sverige och där Kalmar kommer bli Öresundsregionens nordöstra utpost och där Karlskrona blir porten mot Polen, Baltikum och Ryssland.

Den borgerliga budgeten senarelägger alla infrastruktursatsningar som måste göras och E22:an hamnar allt längre ner i prioriteringslistan i takt med att järnvägssystemet faller samman likt ett korthus. Lägg där till att den moderatledda regeringen inte har avsatt pengar till planering och projektering av HH-förbindelsen och bilden av "för lite, för sent" träder återigen fram som signifikant för den sittande högerregimen. Den moderata passiviteten är ett hårt slag mot den skånska integrationen och integrationen i Öresundsregionen. Man kan ju undra vem Pontus Lindberg (M) egentligen företräder, Skåne eller Moderaterna. Jag tillåter mig att tvivla på att det är det förstnämnda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar