onsdag 21 september 2011

Två valvinnande frågor för socialdemokratin

För oss som lever med politiken på daglig basis är det lätt att hamna i den dagspolitiska trallen. Man hanterar dom dagliga frågorna och man gnetar på i ett fasligt tempo för att hinna med allt som måste göras. Återkommande kommunstyrelsesammanträden varvas med brandkårsutryckningar där någon akut fråga måste lösas på stående fot. Det är på sätt och vis stimulerande och samtidigt nästan farligt. Farligt eftersom tiden springer iväg och rätt som det är har mandatperioden passerat och det är dags för val.

När valrörelsen sätter igång är det viktigt att man har gjort sin hemläxa, vilka frågor är av betydelse och vilka sakområden ska man lägga mest fokus på. För hur mycket vi än vill hävda att vi går till val på hela vår politiska plattform så är det bara att erkänna att alla partier letar efter den där frågan som kan vinna valet åt dom. Vi vet att många väljare lägger sin röst utifrån ett fåtal kriterier och det politiska alternativ som bäst lyckas identifiera kriterierna som gäller vinner i regel också valet.

Därför tror jag det är viktigt att redan nu börja fundera på hur människor uppfattar vårt samhälle och vad det specifikt är som folk är missnöjda med eller som dom förväntar sig mer av. Håkan Juholt påbörjade detta arbete i sitt installationstal i mars där han drog upp fyra stora områden där socialdemokratin måste göra sin hemläxa väl. Han fortsatte i Almedalen och identifierade ytterligare områden. Detta är bra och jag tror att Juholt är på rätt väg. Sen är det kanske svårt att vinna valet på en pensionsreform eller på utvärderingar av privatiseringarna men inte desto mindre måste dessa göras.

Två områden som jag personligen tror är valvinnare 2014 är dels av Juholt redan identifierade arbetsmiljöfrågorna, dels sjukvården. Detta är nämligen två områden där vi socialdemokrater har exceptionellt hög trovärdighet och där väldigt många människor kan känna igen sig i dom problembeskrivningar som vi ställer upp. Utöver det kan man knyta samman dessa två områden på ett mycket enkelt och pedagogiskt sätt.

Jag pratade i helgen med en som arbetar inom vården och hon kunde bara bekräfta den bild av högt belastade och sönderstressade arbetsplatser som många av oss försökt förmedla på olika sätt. Syrrorna springer benen av sig och det är många som gråter när dom kommer hem för att dom känner att dom inte kunnat utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Dom hinner helt enkelt inte med eftersom dom är för få. Patientsäkerheten, trivseln och i slutändan hela vården blir lidande av att personalnedskärningarna är så omfattande som dom är. Bara som ett exempel ska 500 personer bort från SUS i Skåne detta året. Vem som helst kan räkna ut vad det innebär för såväl kvalitén på vården som för personalhälsan.

Att knyta samman den nationella vårdkris som råder med arbetsmiljöfrågorna tror jag är en valvinnare 2014. Dels för att det talar till såväl löntagare och medelklass som till sjuka, svaga och utsatta, dels för att vårt socialdemokratiska förtroende är som allra störst inom just sjukvårdsfrågorna. Jag hoppas tar initiativet i dessa frågor och att vi därigenom också kan förmedla att det är vi som värnar om jobben utifrån allas perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar