torsdag 15 september 2011

Jobb och därpå följande jämlikhet enda vägen att lösa problemet

Gårdagens Uppdrag Granskning (UG) handlade om dom problem man haft i Backa i Göteborg och om upploppen i Brixton. Likheterna är många, fenomenet välkänt. Ungdomar i utsatta områden väljer att strunta i lagen, polisen agerar hårdhänt och samhällstoppen med kapitalet och politiken undrar vad som gått snett.

Vi har sett det hela förr och i ojämlika samhällen kommer vi att se det igen. Stora sociala spänningar där några har och andra inte har skapar en konfliktyta mellan dom som inte har och det övriga samhället. Som någon av killarna i programmet säger "många har verkligen inget att förlora". I England kallas upploppen till viss del "konsumtionsupplopp". Såväl fattiga som medelklass gick bärsärkargång i staden och bland annat stals stora mängder konsumtionsvaror. Saker som går att sälja, saker som går att använda för högre social status, saker som övre medelklassen tar för givna.

I Backa är det, precis som i Rosengård, Bergsjön eller var det nu än må vara, ungdomar från ekonomiskt svaga hem som i frustration och hopplöshet slutar tro på att samhälle kan ge dom ett värdigt liv. Dom tar saken i egna händer och konsekvenserna blir grovt kriminella individer som polisen sedan måste hantera. Den onda spiralen börjar tidigt och alla skyller egentligen på alla utan att komma någonstans. Brottslighet blandas med övergrepp från polisens sida och det är ju inte speciellt konstigt att dom båda grupperna inte är på "speaking terms" med varandra.

Det enda sättet att möta den typ av händelser som UG tar upp är med jämlikare samhällen. Detta måste politiker bära med sig och det bästa sättet att nå dit är genom jobb. Alla måste ha rätt till ett jobb där dom kan förverkliga sig själva. Det innebär att människor inte kan kastas in i osäkra anställningar med dåliga löner och generellt osäkra inkomster. Idag är arbetslösheten bland ungdomar som dom i Backa extremt hög. Vi talar 40 procent och mer i vissa områden. Det är inte acceptabelt. Så dom politiker som vill ta tag i detta måste lyfta näsan över vattenytan och inse att klassisk kommunalpolitik inte räcker.

När staten inte tar sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken får kommunpolitikerna träda in i dess ställe. Vi ser det bland annat i Malmö där kommunen idag tar saken i egna händer genom att förändra och ställa om Fas 3 samt satsa hårt på att få ungdomar i arbete. Förslaget om obligatoriska sommarjobb är också en god bit på vägen. Så måste man jobba för att komma till rätta med problemet, jag är övertygad om att inget annat kommer att fungera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar