lördag 10 september 2011

Erkänn Palestina och sluta ha ihjäl varandra

Konflikten i Mellanöstern mellan Israel och, som det verkar just nu dom flesta, riskerar att eskalera. Något som vore ytterst beklagligt. Att läget i regionen är extremt instabilt som helhet gör inte saken bättre. Ett av problemen är att Israels regering verkar vara fullständigt på helspänn vilket gör att landets militär och säkerhetsstyrkor har ihjäl folk från andra länder lite då och då. Här har Israel en stor uppgift framför sig. Sluta ha ihjäl folk stup i kvarten. Det kanske skulle underlätta lite om man säger så.

Världen har också ett stort ansvar. Genom att inte behandla alla lika, genom att inte följa folkrätten, hamnar hela konflikten i en märklig dager. USA:s deklarerade veto mot en palestisk stat är ytterligare smolk i bägaren. Varför ställa krav på palestinierna att dom ska erkänna Israel om inte USA och Israel tänker erkänna palestinierna. Det vore kanske den största gärning man kan göra just nu för freden i området att erkänna Palestina och sätta en palestinsk statsledning vid samma bord som en israelisk. Först då skulle dialogen bli jämbördig, först då skulle man kunna nå reell framgång i regionen.

För att ge den andra parten i en konflikt ett erkännande, att ge den andra parten inflytande och makt, är i regel det bästa sättet att kväva en väpnad konflikt. Vi har sett det i Nordirland, vi har sett det i Nepal och vi har sett det på ett otal antal andra platser runt om i världen och historien. Det var ju först när PLO fick ett faktiskt erkännande som det började hända något positivt i konflikten.

Givetvis finns där två sidor av myntet. Överenskommelsen mellan Fatah och Hamas var glädjande. Men varje gång Hamas bryter mot den och varje gång Hamas tar till vapen undergrävs möjligheterna för ett erkännande av en palestinsk stat. Därmed vilar också ansvaret tungt på palestinierna själva att inte använda våld mot Israel. För att en långvarig och trovärdig fred ska kunna infinna sig i regionen krävs enorma uppoffringar från båda sidor. Att sluta döda varandra är inte en sådan uppoffring i mina ögon. Det vore snarare en lättnad om folk sluta ha ihjälp varandra där nere. Och överallt annars också för den delen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar