tisdag 20 september 2011

Dags att stoppa skatteflyktsparadisen

Jag är i grunden för frihandel. Genom att knyta länders ekonomi till varandra kan man uppnå bland annat högre produktivitet, större utbud av varor och tjänster och framförallt minskar man risken för krig. Vi ser t ex hur USA och Kina integrerats genom handel och dylikt och därför har vi en situation där två stater, en gammal supermakt och en ny, tävlar om ekonomiskt världsherravälde utan att någon på allvar tror att krig ska bryta ut. Givetvis spelar kärnvapnen en stor roll i den frågan och huruvida situationen är bra eller dålig kan man diskutera. Men det är ändå anmärkningsvärt ur historisk synpunkt att krig inte verkar finnas på kartan mellan två så stora nationer med så motstridiga intressen.

Med detta sagt vill jag slänga in en brasklapp vad gäller det här med frihandel och fri rörlighet för kapitalet. Globaliseringen skapar problem för nationalstaterna genom att kapitalet kan gå förbi alla traditionella kontrollstationer. Detta leder till att företag kan köpa arbete på ett ställe, förvärva mervärdet på ett andra ställe och placera vinsten på ett tredje ställe. Pengarna förflyttas hela tiden till den plats på jorden där det, utifrån ett vinstmaximeringsperspektiv, är förmånligast att ha dom. Det hela leder till att löntagarna i t ex Sverige kan slita häcken av sig för att skapa mervärde åt ett företag för att sedan se det arbetets vinster förflyttas obeskattat till något skatteflyktsparadis på andra sidan jordklotet. Detta undergräver löntagarna och det undergräver nationalstaternas möjligheter att skapa en god välfärd för sina medborgare. Därför måste det till förändringar, kraftfulla sådana, i det ekonomiska systemet.

Hur dessa skulle se ut kan man ju fundera på. Ett tydligt steg vore att luckra upp dom regler som skyddar bolags förehavande bakom kulisserna. Att alla bolag verksamma i Sverige skulle redovisa hela sin ägarstruktur och samtliga transaktionsvägar till Finansinspektionen låter kanske tokigt men varför inte? Ett jäkla jobb men också en jäkla vinst. Det skulle kunna leda till att det blev lättare för Skatteverket att följa pengarnas väg och därigenom göra en riktigt beskattning på vinsterna.

Jag har inte någon helhetslösning på det hela. Hade jag haft det skulle jag inte suttit på den den här stolen som jag sitter på just nu. Men jag tycker i alla fall att man på allvar måste börja gripa tag i dessa frågorna och att skarpa och långtgående förslag måste börja lanseras för att komma till rätta med problemet. Vi kan inte ha en situation där t ex Anders Borg står och gapar på TV om "Wolf packs" och att bankerna måste ta ansvar men där det de facto inte händer ett dugg. Riktigt ansvar är att agera och göra något åt problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar