måndag 19 september 2011

Björklund drog en rövare, går det så går det!

För nån vecka sen skrev jag ett inlägg med anledning av den satsning på matte som regeringen tänker sjösätta. I samband med detta dök det upp ett uttalande där Jan Björklund påstod att:

– De flesta mattelärarna är inte behöriga, konstaterar Jan Björklund. - AB

Jag reagerade på detta uttalande. Kan det verkligen vara så illa och varför har jag aldrig stött på den uppgiften tidigare? Nu ska tilläggas att det här med lärarbehörighet och ämnesbehörighet är en djungel som inte är helt lätt att orientera sig i samt att jag givetvis inte kan göra anspråk på att ha hört allt som sägs inom skolområdet. Men hur som helst.

Jag tog kontakt med vår egen förvaltning i Helsingborgs stad och det gick inte att få helt glasklara svar i hur man ska tolka det här med behörighet. En lärare kan nämligen vara behörig i ett av dom ämnen som han eller hon undervisar i men obehörig i ett annat. Dessutom kan man vara behörig i en skolform men inte i en annan.

Sagt och gjort, jag tog kontakt med Skolverket för att se om dom kunde bringa klarhet i det hela. Det tog nån vecka men när jag till slut fick svar lät det som följer:

Skolverket publicerar inte lärares behörighet per ämne utan endast om lärarna har pedagogisk högskoleexamen. Statskontoret publicerade 2007 en kartläggning och analys av lärares utbildning och undervisning i skolan.

Rapporen, som man kan läsa här, är definitivt inte glasklar på något sätt när det gäller lärares behörighet för att undervisa i matte. Den delar upp det hela i behöriga för skolformen eller inte och behöriga för att undervisa matte eller inte. Men om man försöker sig på att se om Björkis uttalande kan stämma får man gräva ner sig i statistiken och kan då konstatera att hans uttalande stämmer i vissa skolformer och i andra inte. Hur det ser ut på totalen bringas ingen klarhet i och man kan konstatera att det finns gott om lärare som är behöriga i ämnet men inte i skolformen. Gråzonerna är alltså stora och om inte Björklund har tillgång till icke publicerade fakta i sakfrågan kan man bli lite smått konfunderad hur han vet något som inte Skolverket vet.

Har då Björklund rätt eller fel? Av den rapport som publicerats i frågan kan man egentligen varken säga bu eller bä. "Kanske" är väl det säkraste man kan komma fram till. I skenet av denna osäkerhet kan man ju fråga sig om det är lämpligt att en skolminister uttalar sig så kategoriskt om en grupp eller i en fråga. Nu är givetvis uttalandet tagit ur sitt sammanhang, det är möjligt att Björklund hade gott om brasklappar och förbehåll. Han kanske sa "enligt den information jag fått" eller "enligt min uppfattning" men om jag känner Jan Björklund rätt har han knappast haft den typen av säkerhetsmarginaler i sitt uttalande. Med andra ord drar Björklund en rövare, går det så går det. Dessvärre låter okritisk media det gå allt som oftast och det skapar en oärlig politisk debatt vilket är ytterst beklagligt. Men vad bryr Jan Björklund sig om det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar