torsdag 25 augusti 2011

Visst blir man sur när det regnar men...

Det kommer allt som oftast rapporter med "nya" vetenskapliga rön från olika forskargrupper runt om i världen. Givetvis är det bra att det sker forskning som hela tiden breddar perspektivet. Fast ibland blir man lite fundersam på om det hela verkligen är något nytt eller speciellt banbrytande. Framförallt är det alldeles för många "orsak-verkan"-rapporter som kommer titt som tätt där sambanden är extremt förenklade.

Ett sådant exempel är den rapport som kom för några veckor sedan angående religiösa konflikter. Där målades Sverige ut som ett land som spela i samma liga som t ex Libyen vad gäller religiösa konflikter och detta berodde på upploppen i Rosengård. Att dessa inte hade ett dugg med religion att göra ignorerades. En extrem förenkling av ett komplext problem var ett faktum. Något som spelar diverse mer eller mindre ljusskygga krafter rakt i händerna.

Idag kommer en annan rapport från det stora landet i väst som också förenklar något enormt. I rapporten kopplas väderfenomenet El Ninõ till väpnade konflikter i tropikerna. Om man läser artikeln som DN publicerar föranleds man att tro att det är själva vädret som gör att folk börjar slåss. Den egentliga förklaringen, att dom ekonomiska förutsättningarna förändras genom en omfördelning av produktivmedlen och krafterna, ignoreras. Det nämns lite kort att arbetslöshet är ett problem som också kan ställa till med krig men att det beror på att maktförskjutningarna sker pga att dom materiella förutsättningarna förskjuts i någon riktning tillmäts uppenbarligen ingen större tyngd.

Klimatfrågan handlar nämligen precis om detta. Den är givetvis ett problem i rent mänskliga termer men framförallt är den ett enormt problem i ekonomiska termer. I ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till människors behov utan vinstmaximeringen står som ledstjärna för samhället blir också klimatförändringarna en enorm utmaning för (och emot) den ekonomiska ordningen. Och visst är det så att stora imperier fallit genom historien pga torka etc men det är inte torkan som river imperierna, det är människorna själva som gör det och det är alltid dom människor som blir drabbade negativt rent ekonomiskt, upplevt eller reellt, som startar ett imperies fall. Sen kan det givetvis vara så att humöret svänger när det regnar rejält men det är när det känns i plånboken som problemen uppstår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar