torsdag 11 augusti 2011

Sköterskorna är en regeringsfråga och inget annat

För oss socialdemokrater har parollen "heltid en rättighet, deltid en möjlighet" varit rådande under lång tid. Mot detta har bland annat borgerliga företrädare här i Helsingborg sagt att "alla som vill arbeta heltid får göra det". Med andra ord framställs det allt som oftast som att dom som jobbar deltid gör detta frivilligt och för att "det passar deras livssituation". Föga hänsyn tas i denna borgerliga position till det enkla faktum att kvinnor utför betydligt mer av arbetet i hemmet än män och att detta framförallt gäller i relationer där barn är inblandade samt att kvinnor generellt har det tuffare på arbetsmarknaden och i andra delar av samhället.

Utöver detta är det också så att många kvinnodominerade yrken är extremt hårt utsatta för dålig arbetsmiljö. För dom anställda är det då naturligt att reagera som sköterskan i Ekots inslag gör, att hänvisa till att cheferna inte lyssnar. Jag tror dock att cheferna mycket väl lyssnar och tar till sig det som sägs. Problemet är att chefernas chefer, dom ansvariga politikerna, inte lyssnar. För antalet anställda inom en verksamhet där det offentliga är huvudman och arbetsmiljön inom denna sektor är politikernas ansvar. Det finns ingen annan som kan stå till svars för hur det ser ut.

Och ska man dra det riktigt långt kan man lyfta frågan från kommun- och regionpolitiken och konstatera att det stora problemet ligger hos den nationella ledningen. När verksamheten i hela landet inte fungerar som den ska är det inte längre en region- eller kommunfråga, då är det en nationell fråga. Sen kan givetvis olika regionala och kommunala styren genom lokala skattehöjningar eller andra lösningar fungera som en airbag gentemot problemen men en airbag används när olyckan redan är framme. Den kan aldrig vara lösningen på problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar