måndag 22 augusti 2011

Sjukvårdens underskott är ett nationellt problem

Det går åt helsike för landstingens/regionens sjukvårdsekonomi. Har ni hört den förut eller? Ett otal landsting och regioner lider av kroniska budgetunderskott och allt från dyra stafettläkare till underfinansierade sjukhus ligger bakom besparingar, anställningsstopp och annat som försämrar vårdkvalitén. Samtidigt slår sig regeringen för bröstet för att dom infört kömiljarden och sänkt inkomstskatterna. Lägg därtill ökade kostnader för infrastruktur för landstingen/regionerna, ett i grunden och av hävd statligt åtagande, och bilden av en regering som kapitulerat på sjukvårdsområdet träder fram.

Ofta talas det om att det inte är mer pengar som behövs. Oavsett om det är skolan, vården eller omsorgen så är det aldrig mer pengar som behövs när borgerligheten sitter vid maktens grytor. Men om en budget går med underskott kan man antingen dra ner på kostnaderna, och därmed efter en viss gräns kvalitén, eller så kan man öka intäkterna. När landsting efter landsting, oberoende av politisk styrning, har enorma ekonomiska problem år ut och år in så kan man inte tala om ett regionalt problem. Det är ett nationellt problem och då måste den nationella regeringen agera. För överbeläggningarna på sjukhusen, köerna på akuten och inställda operationer som inte är direkt livsnödvändiga kan inte vara välfärdslandet Sveriges ambition.

Regeringen Reinfeldt tar ansvar för att det inte står en röd siffra längst ner i högerkolumnen på statsbudgeten. Där efter avsäger sig samma regering allt ansvar för folks väl och ve. Om du inte är nöjd med utföraren, byt. Om du inte har råd med någonting, otur för dig. För mig är det oacceptabelt. Och då sitter jag ändå på en pinne tillräckligt högt upp för att inte drabbas av det hela just nu. Det härleder jag till ordet solidaritet och omtanke. Något liknande finner jag inte hos nuvarande regering. Gör du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar