lördag 20 augusti 2011

Så sant som det är sagt och lika vackert

Ibland springer man på citat eller stycken som man bara känner är fullständigt rätt. Ofta är det någon som säger det och därför är det svårt att föreviga. Men när man har turen att möta denna typ av företeelser i en skrift känns det riktigt bra att man kan dela med sig till andra av dom magiska orden.

Så därför tänker jag dela med mig av ett litet stycke som jag tycker fångar vår tid på ett fantastiskt sätt trots att det skrevs för hundra år sedan. Det är ur Ernst Wigforss skrift om den "Materialistiska historieuppfattningen och klasskamp". Jag fann texten i första delen av "Skrifter i urval - Socialisten" som ges ut av Tidens förlag.

"Den som själv njuter av alla fördelarna av ett existerande samhällsskick har synnerligen lätt att se alla dess fördelar, men ytterst svårt att bli varse dess skuggsidor. Och om de härskande klassernas "ideologiske" förkämpe inom vetenskapen, i pressen och det politiska livet någon gång icke kan undgå att för sig själv erkänna, att sådana skuggsidor finnas, kommer alltid det avgörande argumentet: hur skulle det kunna vara på annat sätt? Risken av reformer eller framför allt av en radikal omläggning av alla de förhållanden, varpå det nuvarande samhället vilar, synes honom så överväldigande stor, att varje tanke åt detta håll blir en orimlighet."

När man sätter in detta citatet i vår nutida kontext och ser vad Fas 3, sjukförsäkringsfrågan och försämringarna i A-kassan samt skattesänkningarna betyder för borgerlighetens politik kan man med enkelhet förstå varför socialdemokratin alltid måste vara i opposition mot högerns ideal. Vi måste se att den enda vägen fram för vår politik är genom att förändra systemet från marknadens och vinstens evangelium till ett samhälle där gemenskapen och dess därtill avgörande faktor jämlikheten präglar samhällsutvecklingen. Hur ska man annars känna igen socialdemokrati?

                                                    Foto: Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar