fredag 12 augusti 2011

Kina som förebild när krisen ska hanteras?

I finanskrisens spår och den förstärkta finansiella oron som nu uppstått sker märkliga ting med såväl EU som dess nationer. I huvudsak borgerliga statschefer har försökt komma till rätta med kontinentens skenande statsbudgetar och åtgärderna har varit en salig blandning av avregleringar av i princip allt i Grekland samtidigt som franska bilföretag skyddats av gammal klassisk protektionism. Någon konsekvent linje drivs således inte men det har ändå hävdats att EU-samarbetets grundpelare om den fria rörligheten ska gälla och värnas. Fast frågan är om inte gårdagens beslut från EU-kommissionen, att låta Spanien stoppa anställning av rumäner, är att tumma på reglerna lite väl mycket?

Det är nämligen en väldigt märklig åtgärd. Dels är det "märkligt" att större länder kan bryta mot dom flesta regler som finns utan att någon bryr sig. Man skapar bara ett undantag som i fallet med Tyskland och Frankrikes brott mot EMU-reglerna. Dels är det mycket märkligt att man förbjuder en viss nationalitet från att få anställning. Om det nu skulle vara någon form av konsekvens borde ju alla utländska medborgare förbjudas anställning i landet. Inte för att jag tycker det är rätt det heller men då hade man ju i alla fall följt någon form av logik.

Att peka ut rumänerna som problemet är ju helt horribelt. Det är ju knappast deras fel att den spanska högern hoppade huvudlöst in i t ex kostsamma krig och lämnade över en ekonomi i fritt fall till Zapatero. Och det är inte heller rumänernas fel att Zapatero misslyckats med att förbättra den ekonomiska situationen i landet trots sina försök till att skapa bättre sociala villkor för den spanska befolkningen. Utan den rumänska och övriga invandringen hade Spanien stått utan arbetskraft under dom ekonomiskt goda tiderna och situationen hade varit än värre än den är idag.

Spanien lider dessutom på sätt och vis av samma problem som Grekland. Det finns en enorm svart arbetsmarknad, jag tänker närmast på plantagerna och frukt- och grönsaksproduktionen, som sysselsätter enorma mängder arbetskraft och där det europeiska suget efter billig frukt skapar en låglönemarknad som närmast gränsar till människohandel och slaveri. Men detta är inget som man öppet väljer att prata om för alla spanska politiker är klart införstådda med betydelsen av den svarta ekonomin för att landet inte ska kollapsa fullständigt. Precis som det var och i viss mån är i Grekland fortfarande.

När man betänker utvecklingen i Spanien, med stängda gränser och sen lägger till den danska inställningen vid sin gräns träder bilden av ett allt mer sargat och hycklande EU-samarbete fram. Addera David Camerons senaste idéer om censur av Facebook och Twitter och man kan börja fråga sig om det är den kinesiska modellen som står som förebild för många europeiska ledare. Det är en obehaglig och mycket oroväckande utveckling vi just nu följer från första parkett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar