söndag 10 juli 2011

Gör om, gör rätt. Återinför värnplikten

Försvaret femdubblar sin PR-budget jämfört med 2009. En förklaring är att Försvarsmakten idag är som vilken arbetsgivare som helst. Man anställer sin personal och vill locka till sig dom mest kompetenta personerna. Tidigare har Försvaret fått sin personal via värnpliktssystemet och då har någon PR för själva jobbet inte behövts. Inte i samma utsträckning i alla fall.

En annan förklaring är det faktum att Sverige befinner sig i krig. Något som vi inte gjort på mycket länge och som därför ställer annorlunda krav på Försvarsmaktens organisation och image. Professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell sammanfattar det med all enkelhet till SVT:

"-Sverige är inte vant att vara i krig och nu är vi det. Det innebär att vi dras in i alla de processer som är typiska för krigförande nationer. Bl.a. försöken att hålla kontroll över bilden av kriget; det går bra för oss." - SVT Text 2011-07-10

Just försöket att sätta en bild är problematiskt. Det är alltså inte en PR-budget i vanlig mening som Försvarsmakten har utan det är en propagandaapparat som byggs upp. I detta kan man också fråga sig om det är Försvarets roll att försöka motivera sina insatser. Försvaret är i krig på uppdrag av riksdagen. Med andra ord kan man ju tycka att Försvaret borde överlämna motiveringen av kriget till riksdagen och dess företrädare.

Försvarsmakten lever på försvar och krig. För dom riskerar krig att bli en självbevarelsedrift och när man själv börjar berätta hur duktig man är på att föra krig riskerar den objektiva och sakliga bilden av verksamheten att döljas. För vem vill ta jobb i en organisation som inte lyckas? I detta hänseende, precis som i så många andra, är värnpliktsarmén betydligt bättre än yrkesarmén. Så för att använda ett uttryck som Försvaret gillar: Gör om, gör rätt. Återinför värnplikten.

                                                     Foto: udpr.de

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar